Różnice kursowe w VAT przy podatkowej metodzie obliczania różnic kursowych

Zasady obliczania różnic kursowych wprzypadku metody podatkowej zostały uregulowane wart.15a ustawy oCIT. Zgodnie zust.1 tego artykułu różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe wkwocie wynikającej zróżnicy między wartościami określonymi wust.2 i3.

Z powyższego przepisu wynika zatem zasada, że dodatnie różnice kursowe powstałe po stronie przychodów, jak i powstałe po stronie kosztów uzyskania przychodów zwiększają przychody. Natomiast ujemne różnice kursowe powstałe po stronie przychodów, jak i powstałe po stronie kosztów uzyskania przychodów zwiększają koszty uzyskania przychodów.

Różnice kursowe są generowane przez przychody i koszty

Warto mieć na uwadze, że przepisy ustawy o CIT, określając sposób ustalania różnic kursowych, posługują się określeniami „przychód należny wyrażony w walucie obcej” i „poniesiony koszt wyrażony w walucie obcej”. Oznacza to, że transakcyjne różnice kursowe, które same w sobie stanowią przychody i koszty uzyskania przychodów, w przypadku metody podatkowej mogą powstawać odpowiednio „na przychodzie” bądź „na koszcie uzyskania przychodów” wyrażonym w walucie obcej (z wyłączeniem sytuacji różnic od środków własnych, kredytów i pożyczek).

Powyższy wniosek wynika z analizy art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT, zgodnie z którymi dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

  1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
  2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Podobnie art. 15a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o CIT stanowi, że ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

  1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »