Rozłożenie na raty spłaty VAT

Możliwość terminowego regulowania tego podatku jest szczególnie uzależniona odmogących wystąpić trudności wzakresie płynności finansowej podmiotów zobowiązanych dojego zapłaty. Podatnik może nie otrzymać płatności zadostarczony towar lub wykonaną usługę bądź dostać je zopóźnieniem. Gdy powstanie obowiązku podatkowego nie jest uzależnione odotrzymania zapłaty, atermin płatności podatku nadszedł, podatnikowi może brakować środków finansowych nawywiązanie się zterminowego uregulowania VAT.

Podatnik nie ma większych problemów, jeżeli opóźnienie w zapłacie VAT jest krótkotrwałe i przemijające. Dokonując późniejszej zapłaty, wpłaca on należną kwotę powiększoną jedynie o stosowne odsetki za zwłokę oraz ewentualnie koszty upomnienia. Jeżeli jednak brak zapłaty VAT w ustalonym terminie ma charakter trwały i przedłuża się, podatnik musi liczyć się ze wszczęciem wobec niego postępowania egzekucyjnego. Koszty tego postępowania obciążają podatnika, a składają się na nie: opłaty za dokonane czynności egzekucyjne, opłata manipulacyjna oraz wszelkie wydatki poniesione przez urząd skarbowy w związku z prowadzeniem egzekucji.

Istnieją prawnie usankcjonowane rozwiązania, z których podatnik może skorzystać w celu ulżenia w spłacie zobowiązania podatkowego. Jeśli stwierdzi on, że wystąpią problemy z terminowym wywiązaniem się z zapłaty VAT, może rozważyć rozłożenie takiego zobowiązania na raty.

Rozłożenie zobowiązania na raty

Zgodnie z art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może m.in. rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji organu podatkowego. Inicjatywa leży wyłącznie po stronie podatnika.

Przy czym musi on pamiętać, że jeżeli złoży wniosek przed terminem złożenia deklaracji VAT, będzie on dotyczył rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego, jeśli zaś po tym terminie – będzie to wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Wynika to z regulacji art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym podatek niezapłacony w terminie staje się zaległością podatkową.

Przykład rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego

Podatnik zobowiązany jest do zapłacenia należnego podatku za styczeń 2018 r. w kwocie 35 000 zł. Świadczy on usługi kompleksowego wyposażenia wnętrz biurowych i mieszkalnych. Zapłatę za wykonaną w grudniu ubiegłego roku usługę otrzymał terminowo. Jednak zdecydował całą otrzymaną za usługę kwotę brutto przeznaczyć na zakup materiałów i specjalistycznego sprzętu do realizacji dużego zamówienia od połowy lutego br. W związku z tym nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi i nie jest w stanie terminowo wywiązać się z płatności VAT.

Sytuacja taka uzasadnia wystąpienie z wnioskie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »