Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.09.2013

Rozliczenie VAT w związku z wystawieniem faktury proforma

Pytanie podatnika: Czy w związku art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, znoszącego obowiązek oznaczania faktur słowami „faktura VAT”, dokumenty „pro forma” lub „faktury proforma”, które Wnioskodawca otrzymuje od dostawców usług są dla niego podstawą do odliczenia podatku VAT z tego dokumentu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2013 r. (data wpływu 2 kwietnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu 7 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktur oznaczonych „pro forma” lub „faktura pro forma” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktur oznaczonych „pro forma” lub „faktura pro forma”. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 czerwca 2013 r. (data wpływu 7 czerwca 2013 r.) o wskazanie przedmiotu wniosku, należną opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej oraz doprecyzowanie pytania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów usług. Działa na rynku energetycznym. Zgodnie ze statutem, Zainteresowany prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca organizuje m.in. szkolenia, konferencje i spotkania tematyczne. Duża część kontrahentów korzystających z usług Wnioskodawcy dokonuje płatności zaliczkowych przed wykonaniem usługi na podstawie wystawionych przez Zainteresowanego dokumentów „pro forma”. Dokumenty te zawierają takie same dane jak wystawiane faktury, jednak zamiast nazwy „faktura” posiadają nazwę „pro forma”. Po dokonaniu zapłaty przez kontrahenta wystawiana jest „faktura zaliczka”, a jeżeli płatność dokonana jest już po wykonaniu usługi wystawiana jest „faktura”. Dokumenty „pro forma” nie stanowią dla Wnioskodawcy podstawy do zapłaty podatku VAT. Podstawą taką jest dopiero „faktura zaliczka” lub „faktura” wystawiona po wykonaniu usługi. Jednocześnie jako organizator ww. usług Wnioskodawca otrzymuje również od jego dostawców „faktury pro forma” oraz dokumenty „pro forma” i dokonuje na ich podstawie płatności zaliczkowych (np. na wynajem sal konferencyjnych, organizację konferencji). Te dokumenty są traktowane przez Wnioskodawcę jako typowe wezwanie do zapłaty, a nie faktura. Podstawą do zaksięgowania w koszty oraz ewentualnego odliczenia podatku VAT jest dopiero „faktura zaliczka” lub „faktura”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, 2012 r. poz. 1342, 1529, 1530 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 2012 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r., poz. 1428), znoszącego obowiązek oznaczania faktur słowami „faktura VAT”, dokumenty „pro forma” lub „faktury proforma”, które Wnioskodawca otrzymuje od dostawców usług są dla niego podstawą do odliczenia podatku VAT z tego dokumentu?

Zdaniem Wnioskodawcy, dokumenty „pro forma” nie są podstawą do zapłaty podatku VAT oraz odliczenia podatku VAT, a tylko i wyłącznie wezwaniem do dokonania wpłaty. Dokument oznaczony jest napisem „pro forma”, co oznacza, że w terminie późniejszym zostanie wystawiona „faktura” właściwa. Nie zmienia tego nawet fakt zawarcia w niej wszystkich danych wymienionych w § 5 ust. 1 rozporządzenia fakturowego. Uznanie dokumentów oznaczonych napisem „pro forma” lub „faktura pro forma” za fakturę zgodnie z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 5 rozporządzenia fakturowego, powodowałoby konieczność dwukrotnego zaksięgowania przychodu oraz dwukrotnej zapłaty podatku VAT i jednocześnie dwukrotnego zaksięgowania kosztu i dwukrotnego odliczenia podatku VAT naliczonego. Dwukrotna zapłata podatku VAT jest, zdaniem Wnioskodawcy, naruszeniem zasady neutralności podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z cyt. wyżej przepisu wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

  1. z tytułu naby...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »