Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.02.2017

Rozliczenie VAT w transakcji łańcuchowej

Pytanie podatnika: Czy w opisanej sprawie Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów zakupionych od podatnika z Litwy, których import nastąpił bezpośrednio z Białorusi? Czy Wnioskodawca będzie mógł obniżyć podatek VAT należny o podatek VAT, o którym mowa w pytaniu pierwszym, jako o podatek naliczony?

Czy dostawa dla Wnioskodawcy przez kontrahenta litewskiego stanowić będzie dostawę na terytorium kraju dokonaną dla podatnika podatku od towarów i usług (Wnioskodawcę) przez podmiot niezarejestrowany do VAT, nie mający siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju, dla której podatnikiem będzie Wnioskodawca? Czy podatek, o którym mowa w pytaniu trzecim, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku należnego jako podatek naliczony?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2016 r. (data wpływu 21 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozliczenia towarów w transakcji łańcuchowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu rozliczenia towarów w transakcji łańcuchowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego – spółką jawną, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym dla tego podatku oraz dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, zarówno dla nabyć jak i dostaw. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie produkcji i sprzedaży palet transportowych. Produkcja odbywa się w zakładzie położonym na terytorium Polski. Palety sprzedawane są odbiorcom z Polski, a także podatnikom podatku od wartości dodanej z innych krajów Unii Europejskiej, odpowiednio na zasadzie dostaw krajowych i dostaw wewnątrzwspólnotowych, a więc czynności opodatkowanych VAT. Dla produkcji palet Wnioskodawca nabywa deski drewniane, które zamierza nabywać od podatnika podatku od wartości dodanej zarejestrowanego dla tego podatku i mającego siedzibę w Republice Litewskiej. Podmiot ten nie jest zarejestrowany dla podatku od towarów i usług w Polsce, nie posiada również na terytorium kraju stałego miejsca prowadzenia działalności. Deski sprzedawane Wnioskodawcy podmiot litewski nabywać będzie u kontrahenta mającego siedzibę w Republice Białorusi. Podmiot z Białorusi nie jest zarejestrowany dla podatku od towarów i usług w Polsce i nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. Planowane transakcje będą obywać się wg poniższego schematu. Deski będą transportowane bezpośrednio z terytorium Białorusi na terytorium Polski, bez wjazdu i wyjazdu na i z terytorium Litwy. Towar przekroczy więc wyłącznie granicę białorusko-polską. Warunki dostawy ustalone zostaną w oparciu o formułę Incoterms 2010 – DAP pomiędzy wszystkimi trzema podmiotami łańcucha dostaw. Tak więc transport zorganizowany zostanie przez pierwszego dostawcę – firmę z Białorusi, który to podmiot będzie odpowiedzialny za towar na całej trasie transportu, załadunek nastąpi w zakładzie tej firmy, a rozładunek w zakładzie Wnioskodawcy. Towar zostanie wydany bezpośrednio Wnioskodawcy. Przewoźnik będzie dysponował listem przewozowym CMR, w którym jako odbiorca towaru wskazany zostanie Wnioskodawca z miejscem dostawy w jego zakładzie w Polsce. Zgłoszenia celnego w związku z przywozem towaru na terytorium kraju dokona Wnioskodawca, za pośrednictwem upoważnionej przez niego agencji celnej (działającej jako przedstawiciel bezpośredni). Wnioskodawca będzie również obowiązany do poniesienia należności publicznoprawnych związanych z importem. Wcześniej, w związku z przekroczeniem granicy polsko-białoruskiej dostawca z Białorusi zgłosi w urzędzie celnym towary do procedury tranzytu T1. W zgłoszeniu wskaże urząd przeznaczenia (urząd wewnętrzny, w którym dokonana zostanie odprawa celna towarów) oraz odbiorcę w osobie Wnioskodawcy. Następnie dostawca z Białorusi przetransportuje towar do urzędu celnego przeznaczenia, gdzie agencja celna działająca w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy dokona zgłoszenia i odprawy celnej towaru w procedurze dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju nr 4000. W zgłoszeniu celnym złożonym przez agencję celną jako nadawca towaru wskazany zostanie podmiot białoruski natomiast jako odbiorca Wnioskodawca, warunki dostawy – DAP firma Wnioskodawcy. W pozycji opis dokumentu wskazana zostanie faktura wystawiona przez kontrahenta z Litwy. Składając zgłoszenie agencja dysponować będzie listem przewozowym, będzie również w posiadaniu informacji dotyczących rozpoczętej procedury tranzytu T1, a także wartości towaru wynikającej z faktury wystawionej przez kontrahenta z Litwy, a więc danymi niezbędnymi do uruchomienia procedury dopuszczenia do obrotu nr 4000. Cena wynikająca z faktury wystawionej przez kontrahenta z Litwy będzie podstawą do wyliczenia należności publicznoprawnych związanych w importem towaru, w tym przypadku podatku VAT importowego. Stawka cła na import przedmiotowego towaru wynosi 0%. Podatek importowy zadeklaruje w zgłoszeniu celnym i zapłaci Wnioskodawca. Wnioskodawca uzyska dokument celny w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o VAT. Podmiot litewski wystawi dla Wnioskodawcy ww. fakturę, nie zawierającą podatku od wartości dodanej ani podatku od towarów i usług, faktura nie będzie zawierać również stawki podatku, np. 0%. Natomiast dokument sprzedaży dla kontrahenta z Litwy wystawi dostawca z Białorusi. Należność za dostawę dokonaną przez podmiot z Litwy Wnioskodawca zapłaci temu podmiotowi za pośrednictwem rachunku bankowego. Z urzędu celnego przeznaczenia towar przetransportowany zostanie przez podmiot białoruski do firmy Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w opisanej sprawie Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów zakupionych od podatnika z Litwy, których import nastąpił bezpośrednio z Białorusi?
 2. Czy Wnioskodawca będzie mógł obniżyć podatek VAT należny o podatek VAT, o którym mowa w pytaniu pierwszym, jako o podatek naliczony?
 3. Czy dostawa dla Wnioskodawcy przez kontrahenta litewskiego stanowić będzie dostawę na terytorium kraju dokonaną dla podatnika podatku od towarów i usług (Wnioskodawcę) przez podmiot niezarejestrowany do VAT, nie mający siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju, dla której podatnikiem będzie Wnioskodawca?
 4. Czy podatek, o którym mowa w pytaniu trzecim, Wnioskodawca będzie mógł odliczyć od podatku należnego jako podatek naliczony?

Zdaniem Wnioskodawcy:
Ad. 1.
Z tytułu przywozu towarów na terytorium Unii Europejskiej w warunkach opisanych we wniosku będzie on podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu importu.

Ad. 2.
Będzie uprawniony do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT z tytułu importu towarów na podstawie uzyskanego dokumentu celnego w rozumieniu art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o VAT.

Ad. 3 i 4.
Dostawa dokonana dla Wnioskodawcy przez kontrahenta litewskiego stanowić będzie dostawę na terytorium kraju dokonaną dla podatnika podatku od towarów i usług przez podmiot niezarejestrowany do VAT, niemający siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju. Z tytułu tej dostawy podatnikiem będzie więc Wnioskodawca. W deklaracji VAT-7 podstawę opodatkowania i podatek VAT należny z tego tytułu wykaże w pozycjach odpowiednio 32 i 33, natomiast jego równowartość jako podatek VAT naliczony. Wnioskodawca będzie bowiem uprawniony do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT zadeklarowany od ww. transakcji jako nabywca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na teryt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100