Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.11.2016

Rozliczenie VAT od przekazania pracownikom kart Multisport

Pytanie podatnika: Czy udostępnienie kart Multisport pracownikom i współpracownikom stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu przepisów o VAT, a jeśli tak czy spółka powinna wykazać VAT należny na fakturze wewnętrznej (bądź innym dokumencie) - w odniesieniu do czynności nieodpłatnego udostępnienia kart Multisport pracownikom, natomiast ich odpłatne udostępnienie osobom prowadzącym działalność gospodarczą udokumentować fakturą VAT? Czy spółce będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego związanego z nabyciem kart Multisport?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania ww. świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników za czynności podlegające opodatkowaniu, udokumentowania tej czynności oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem kart Multisport - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2016 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania ww. świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników za czynności podlegające opodatkowaniu, udokumentowania tej czynności oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem kart Multisport.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

K. Sp. z o.o. (zwane dalej: „K..”, „Wnioskodawcą” lub „Spółką”) to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług informatycznych, tworzenie oprogramowania i działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. W celu realizacji przedmiotu działalności Spółka zatrudnia pracowników oraz współpracuje z wysoko wyspecjalizowanymi inżynierami IT, prowadzącymi działalność gospodarczą, na podstawie umów o współpracy. Osoby współpracujące ze spółką na podstawie umów cywilnoprawnych są czynnymi podatnikami VAT. Kapitał ludzki jest jednym z kluczowych elementów gwarantujących wysoki poziom usług świadczonych przez Spółkę.

W celu pozyskania z rynku i zachowania trwałości relacji umownych z wysoko wyspecjalizowanymi inżynierami Spółka wdrożyła program lojalnościowy, którego uczestnikiem mogą być zarówno pracownicy jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą, współpracujące ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych. W ramach programu uczestnik może m.in. nabywać różnego rodzaju świadczenia po cenach dostępnych dla „hurtowych” odbiorców, w tym. kartę Multisport, uprawniającą jej posiadacza do wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych, na baseny, do uczestnictwa w zajęciach sportowych i tanecznych. W tym celu Spółka nabywa tzw. karty Multisport, zgłasza do emitenta kart dane osób, na rzecz których przedmiotowe karty nabywa, oraz ponosi miesięczną opłatę abonamentową za każdego posiadacza karty. Spółka jest stroną umowy zawartej z dostawcą kart Multisport. Spółka jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Opłaty abonamentowe uprawniające do korzystania z kart Multisport, finansowane są przez Spółkę finansowane ze środków obrotowych Spółki, a nie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Udostępnienie kart pracownikom nie jest związane z żadną odpłatnością ze strony pracownika. Natomiast współpracownicy, będący przedsiębiorcami, ponoszą w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności, wynikającą z regulaminu programu odpłatność za korzystanie z kart Multisport.

W związku z nieodpłatnym udostępnieniem kart Multisport pracownikom Spółka nalicza podatek należny. Spółka ustala podstawę opodatkowania i miesięczną wysokość podatku należnego, w oparciu o cenę netto wskazaną na fakturze emitenta kart Multisport i liczbę pracowników uprawnionych do korzystania z wydanych im kart. Spółka nie dokumentuje tych czynności fakturą.

Opłaty abonamentowe z tytułu korzystania z kart Multisport, ponoszone przez osoby współpracujące ze Spółką w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, dokumentowane są fakturą VAT, na której wykazywany jest podatek należny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy udostępnienie kart Multisport pracownikom i współpracownikom stanowi czynność opodatkowaną w rozumieniu przepisów o VAT, a jeśli tak czy Spółka powinna wykazać VAT należny na fakturze wewnętrznej (bądź innym dokumencie) - w odniesieniu do czynności nieodpłatnego udostępnienia kart Multisport pracownikom, natomiast ich odpłatne udostępnienie osobom prowadzącym działalność gospodarczą udokumentować fakturą VAT?
  2. Czy Spółce, w tak przedstawionym stanie faktycznym, będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego związanego z nabyciem kart Multisport?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne przekazanie kart Multisport osobom współpracującym jest opodatkowanym świadczeniem usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, natomiast nieodpłatne przekazanie kart Multisport pracownikom jest czynnością zrównaną z odpłatnym świadczeniem usług, na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, co stanowi czynność opodatkowaną zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem kart Multisport, jako zakupu związanego z czynnościami opodatkowanymi. Spółka ma przy tym obowiązek udokumentowania sprzedaży usług fakturą VAT wystawioną dla podatników. W stosunku do osób niebędących podatnikami Spółka, pomimo konieczności naliczenia podatku należnego nie ma obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych ani innych dokumentów wewnętrznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

Dla opodatkowania czynności podat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »