Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.02.2013

Rozliczenie straty z kapitałów pieniężnych

Pytanie podatnika: Czy strata poniesiona w wyniku objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości może pomniejszyć łączny, rozliczany w skali rocznej, dochód z kapitałów pieniężnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2012 r. (data wpływu 3 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia straty - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia straty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca planuje objąć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości. W zamian za wniesiony wkład niepieniężny Zainteresowany otrzyma udziały w spółce o wartości nominalnej niższej niż wartość wkładu niepieniężnego odpowiadającej wartości rynkowej przedmiotu wkładu. Nadwyżka wartości wkładu (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy spółki. Koszty z tytułu tej czynności przewyższą przychód Wnioskodawcy z tej czynności w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ciągu tego samego roku podatkowego, w którym ma nastąpić ww. objęcie udziału, Zainteresowany dokonał m.in. zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakresie której to czynności po stronie Wnioskodawcy powstał przychód przewyższający koszty z tytułu tej czynności w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy strata poniesiona w wyniku objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości może pomniejszyć łączny, rozliczany w skali rocznej, dochód z kapitałów pieniężnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2012, poz. 361 z późn. zm; dalej updof), źródłami przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych są między innymi kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Przychody z opisywanego w niniejszej sprawie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny, jak i ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczane są w art. 17 ust. 1 updof do przychodów z kapitałów pieniężnych (odpowiednio w art. 17 ust. 1 pkt 9 i art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) updof).

Obydwie czynności podlegają opodatkowaniu 19% podatkiem zgodnie z art. 30b ust. 1 updof, który stanowi, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochody w odniesieniu do omawianych czynności są zdefiniowane w art. 30b ust. 2 pkt 4 updof (dla zbycia udziałów) i art. 30b ust. 2 pkt 5 updof (dla objęcia udziałów).

Zastosowanie tych przepisów w omawianym stanie faktycznym prowadzi do wniosku, iż w zakresie omawianej czynności zbycia udziałów wygenerowany zostanie przychód w kwocie wyższej niż koszt (zatem powstanie dochód), a w zakresie objęcia udziałów wygenerowany zostanie przychód w kwocie niższej niż koszt (więc powstanie strata).

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wynik transakcji taki, jak w wypadku wskazanego objęcia udziałów jest możliwy wskutek tego, że w myśl art. 30b ust. 2 pkt 5 updof, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. le - osiągnięta w roku podatkowym.

W myśl zaś art. 22 ust. 1 lit. e) pkt 3 updof, który znajdzie w niniejszej sprawie zastosowanie, w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

Możliwość powstania straty na gruncie czynności objęcia akcji potwierdzono na przykład w piśmie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2005 r., nr OG/005/45/PDII/12/2005, gdzie wskazano, że „jeżeli zatem w chwili objęcia akcji spółki „C” wartość nominalna objętych akcji będzie niższa niż wydatki na nabycie (objęcie) akcji wnoszonych aportem, to powstanie strata podatkowa ze źródła przychodów”.

Ponadto, w uzasadnieniu nieprawomocnego wyroku WSA w Gdańsku z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 505/10 wydanego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych podniesiono, iż „w przypadku zaś gdy wartość przychodu, ustalona na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. będzie niższa niż wartość kosztów poniesionych w związku z objęciem Udziałów (akcji) - strona poniesie stratę.”. Również w dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2008 r., ILPB3/423-315/08-4/HS, wskazano, że „z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż nieruchomość gruntowa została przez Spółkę zakupiona za kwotę 1,5 mln zł, natomiast wartość nominalna objętych w zamian za nią udziałów wynosić będzie 1 mln zł. Jeżeli podana przez Spółkę cena zakupu gruntu stanowi jednocześnie jego wartość początkową to na tej operacji Spółka rzeczywiście poniesie stratę”. Oba ostatnie dokumenty dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, lecz zdaniem Wnioskodawc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »