Rozliczenie roczne: Zakup laptopa a ulga rehabilitacyjna

Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest osobą m.in. o znacznym stopniu niedowidzenia i w związku tym ma orzeczony na stałe umiarkowany stopniem niepełnosprawności. Zainteresowana kupiła laptop i program. Laptop został dostosowany tak, aby stał się narzędziem pomocnym i ułatwiającym życie zgodnie z niepełnosprawnością. Laptop wraz z ww. programem umożliwia Wnioskodawczyni czytanie tekstów z użyciem narzędzia "lupa", które znacznie powiększa czytany tekst. Ponadto, ww. program „czyta” tekst głosem lektora, więc Wnioskodawczyni może korzystać (poprzez odsłuchanie) z wiadomości, książek, artykułów z gazet, przepisów kulinarnych i audiobooków. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup laptopa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 01 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura - 05 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 czerwca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni posiada orzeczenie o niepełnosprawności:

znaczny - do dnia 30 listopada 2013 r. - z symbolem przyczyny niepełnosprawności:

05-R - upośledzenie narządu ruchu;
07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;

umiarkowany - na stałe - z symbolem przyczyny niepełnosprawności:

04-O - choroby narządu wzroku;
08-T - choroby układu pokarmowego.

Mąż Wnioskodawczyni posiada stopień niepełnosprawności umiarkowany - na stałe - o symbolu przyczyny niepełnosprawności:

11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;
08-T- choroby układu pokarmowego;
03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.

W grudniu 2011 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zakupili laptop. Dostosowali go tak, aby stał się narzędziem pomocnym i ułatwiającym życie zgodnie z ich niepełnosprawnością (faktura wystawiona na oboje małżonków).

Wnioskodawczyni jest osobą o znacznym stopniu niedowidzenia. W jej schorzeniu bardzo przydatnym jest narzędzie "lupa", które znacznie powiększa czytany tekst. Ponadto, aby nie nadwyrężać wzroku długim czytaniem zakupiony został program I (faktura wystawiona na męża Wnioskodawczyni), który czyta tekst głosem, więc książki, artykuły z gazet, przepisy kulinarne może jej mąż zeskanować i później może jej odsłuchać. Wiadomości z internetu Wnioskodawczyni może również odsłuchać za pomocą programu I. Wraz z utratą wzroku, Wnioskodawczyni straciła również wiele możliwości na spędzanie wolnego czasu, jak rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie telewizji. Teraz dzięki laptopowi Wnioskodawczyni ma możliwość "czytania" książek za pomocą programu I lub audiobooków.

Mąż Wnioskodawczyni, ze względu na niepełnosprawność słuchową (90% ubytku słuchu), ma duże trudności w urzędach, bankach, poczcie. Wycofał się też z życia towarzyskiego, gdyż źle się czuł w towarzystwie gdy nie wiedział o czym się rozmawia lub pytając kilkakrotnie o co chodzi. Teraz, dzięki laptopowi, wiele spraw urzędowych załatwia poprzez wysyłanie e-maili lub dokonuje przelewów przez internetową stronę banku. Również tym sposobem kontaktuje się ze światem zewnętrznym i kolegami. W laptopie czyta również informacje z internetu, gdyż wiadomości z TV nie docierają do niego w całości. Ponadto korzystanie z laptopa w komunikowaniu się jest dla męża Wnioskodawczyni bardzo dużym ułatwieniem, daje komfort psychiczny oraz pozwala na rehabilitację psychiki. Laptop jest dla jej męża w pewnym sensie „protezą” tak jak aparat słuchowy.

Wnioskodawczyni rozlicza się rocznie z podatku wraz z mężem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki poniesione na zakup laptopa zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Wnioskodawczyni uważa, że może odliczyć od dochodu za 2011 r. wydatki poniesione na zakup laptopa zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawczyni przytoczyła treść przepisu art. 7 ust. 1 ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92 ze zm.), który zawiera definicję pojęcia „rehabilitacja osób niepełnosprawnych” oraz powołała interpretację indywidualną Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 maja 2009 r. znak: ILPB2/415-216/09-6/AJ odnoszącą się do tegoż zagadnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e,4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »