Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.04.2014

Rozliczenie opłat pocztowych przy sprzedaży wysyłkowej

Pytanie podatnika: Czy środki pieniężne przekazane przez kupującego na pokrycie zobowiązań względem poczty, w sytuacji gdy kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz stanowią dla Wnioskodawczyni jako sprzedającego przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2014 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT kwoty przeznaczonej do opłacenia kosztów przesyłki pocztowej przez nabywcę towaru – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT kwoty przeznaczonej do opłacenia kosztów przesyłki pocztowej przez nabywcę towaru został złożony na formularzu ORD-IN z dnia 14 stycznia 2014 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższy formularz wpłynął do Organu w dniu 20 stycznia 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą od 02.04.2012. Działalność Wnioskodawczyni prowadzi w formie jednoosobowej, która opodatkowana jest na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Działalność ta polega na sprzedaży odczynników chemicznych za pośrednictwem Internetu.

Odczynniki chemiczne Wnioskodawczyni sprzedaje głównie na portalu ... i wysyła je kupującym za pośrednictwem poczty.
Kupujący wraz z zapłatą za zakupiony towar przekazuje na konto Wnioskodawczyni kwotę pieniędzy, która równa jest kwocie opłaty pocztowej.
Do miesiąca 31 października 2013 roku całą kwotę przekazaną przez kupującego Wnioskodawczyni nabijała na kasę fiskalną w stawce 23%. Od miesiąca listopada 2013 roku, jako sprzedający Wnioskodawczyni zawiera indywidualne umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa.

Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego kupujący wraz z zapłatą za towar przekazuje na konto Wnioskodawczyni (sprzedającego) również środki pieniężne na pokrycie jego zobowiązania (za wysyłkę) względem poczty.

Obecnie Wnioskodawczyni nie nabija zwrotu kosztów opłat pocztowych na kasę fiskalną, a faktury wystawione Wnioskodawczyni przez pocztę dokumentujące wysyłki towarów nie obciążają kosztów działalności Wnioskodawczyni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy środki pieniężne przekazane przez kupującego na pokrycie zobowiązań względem poczty, w sytuacji gdy kupujący udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do działania w jego imieniu i na jego rzecz stanowią dla Wnioskodawczyni jako sprzedającego przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT- ustawy z dnia 11 marca 2004 r. z poźn. zmianami?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zwrot kosztów za wysyłkę pocztową nie jest przychodem w świetle powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani dostawą towarów w rozumieniu ustawy o podatku VAT.

W takim stanie rzeczy, kwota jaka wpływa na konto Wnioskodawczyni od danego klienta za wysyłkę, jest jedynie zwrotem kosztów i nie stanowi zatem podlegającego opodatkowaniu przychodu z działalności gospodarczej, tym samym Wnioskodawczyni nie powinna jej ewidencjonować na kasie fiskalnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).
Natomiast - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z przepisu art. 8 ust. 2a ustawy wynika, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy - podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trze...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »