Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.02.2014

Rozliczenie należności (zaległości) w VAT

Teza: Organ dokonujący zaliczenia kwot wpłat oraz kwot zwrotu podatku na poczet należności (zaległości) w VAT, dokonuje tego z uwzględnieniem decyzji wymiarowych dotyczących tego podatku. Postanowienia w przedmiocie tych zaliczeń istotnie są tylko aktami formalnymi w tym sensie, że dokonują tylko zaliczenia określonych kwot na wyliczone w deklaracji lub w decyzji należności podatkowe (ewentualnie łącznie z odsetkami), natomiast nie jest dopuszczalne dokonywanie w nich oceny albo zmiany tych decyzji, w których te podatki określono (oczywiście "samej" deklaracji organ też nie może zmieniać).

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. NSA Maria Serafin-Kosowska / spr./ Sędziowie WSA Grzegorz Panek WSA Tomasz Smoleń Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 lutego 2014r. spraw ze skarg M. D. i E. O. – wspólniczek spółki cywilnej: "A" z siedzibą w S. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] października 2013r. - nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 26 kwietnia 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 25 lipca 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 1 sierpnia 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 26 października 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 7 listopada 2011r. , - nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 25 stycznia 2012r. , - nr [...] w przedmiocie zaliczenia wpłaty z dnia 2 października 2012r. , - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 9.399 zł. za luty 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 15.008 zł. za maj 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 28.397 zł. za czerwiec 2011r., - nr [...] w przedmiocie zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie 47.681 zł. za wrzesień 2011r. - oddala skargi.

UZASADNIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w dniu [...] lipca 2013r. postanowienia o zaliczeniu "A" s.c. M.D., E.O. z siedzibą w S. wpłat gotówkowych oraz kwot zwrotów podatku od towarów i usług na poczet należności podatkowych a mianowicie postanowieniem:
1/ nr [..] zaliczył wpłatę kwoty 4.183 zł z dnia 26 kwietnia 2011r. na poczet podatku od towarów i usług za styczeń 2011r. w tym 4.097,55 zł na należność główną a 85,45 zł na odsetki,
2/ nr [...] zaliczył wpłatę kwoty 46.094 zł z dnia 25 lipca 2011r. na poczet podatku od towarów u i usług:
- za styczeń 2011r. 5.301,45 zł na należność główną i 289 zł na odsetki,
- za marzec 2011r. 156 zł na należność główną,
- za kwiecień 2011r. 39.432,30 zł na należność główną i 915, 25 zł na odsetki,
3/ nr [...] zaliczył wpłatę kwoty 30.081 zł z dnia 1 sierpnia 2011r. na poczet podatku od towarów i usług za kwiecień 2011r. w tym 29.321,99 zł na należność główną a 759,01 zł na odsetki,
4/ nr [...] zaliczył wpłatę kwoty 49.863 zł z dnia 26 października 2011r. na poczet podatku od towarów i usług:
- za kwiecień 2011r. 22.367,71 zł na należność główną i 1.317 zł na odsetki,
- za lipiec 2011r. 25.570,11 zł na należność główną i 608,18 zł na odsetki,
5/ [...] zaliczył wpłatę kwoty 28,80 zł z dnia 7 listopada 2011r. na poczet podatku od towarów i usług za lipiec 2011r., w tym 28,01 zł na należność główną a 0,79 zł odsetki,
6/ [...] zaliczył wpłatę kwoty 126.709 zł z dnia 25 stycznia 2012r. na poczet podatku od towarów i usług:
- za lipiec 2011r. 40.452,88 zł na należność główną i 2.374 zł na odsetki,
- za sierpień 2011r. 54.830 zł na należność główną i 2.545 zł na odsetki,
- za październik 2011r. 25.901,23 zł na należność główną i 605,89 zł na odsetki,
7/ [...] zaliczył wpłatę kwoty 7.734 zł z dnia 2 października 2012r. na poczet podatku od towar i usług za października 2011r. w tym 6.895,09 zł na należność główną, a 838,91 zł na odsetki,
8/ [...] zaliczył zwrot podatku od towarów i usług za luty 2011r. w kwocie 9.399 zł na poczet podatku od towarów i usług za październik 2011r. w tym 8.193,82 zł na należność główną, a 1.205,18 zł na odsetki,
9/ [...] zaliczył zwrot podatku od towarów i usług za maj 2011r. w kwocie 15.008 zł na poczet podatku od towarów i usług za październik 2011r. w tym 13.083,57 zł na należność główną, a 1.924,43 na odsetki,
10/ [...] zaliczył zwrot podatku od towarów i usług za czerwiec 2011r. w kwocie 28.397 zł na poczet podatku od towarów i usług za październik 2011r. w tym 24.756,14 zł na należność główną, a 3.640,86 zł na odsetki,
11/ [...] zaliczył zwrot podatku od towarów i usług za wrzesień 2011r. w kwocie 47.681 zł na poczet podatku od towarów i usług:
- za październik 2011r. 5.386,15 zł na należność główną i 792,00 zł na odsetki,
- za listopad 2011r. 28.623 zł na należność główna i 3.859 zł na odsetki,
- za grudzień 2011r. 8.027,91 zł na należność główną i 992,94 zł na odsetki,
Jako podstawę prawną postanowień dotyczących zaliczenia wpłat gotówkowych Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w [... ] /powoływany dalej jako organ I instancji/ wskazał art. 62 § 1, § 4, art. 51 § 1, art. 55 § 2, art. 53 § 1, art. 63 § 1 , art. 58 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja podatkowa /Dz.U. poz. 749 z 2012r. z późn. zm. – powoływana dalej jako Ordynacja podatkowa/, § 2, § 4 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach /Dz.U. nr 165 poz.1373 z 20005r. z późn. zm. – powoływane dalej jako Rozporządzenie/ oraz kolejne Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych /poczynając od Obwieszczenia z dnia 21 stycznia 2011r./, zaś jako podstawę prawną postanowień dotyczących zaliczenia kwot zwrotu podatków od towarów i usług wskazał art. 76 §1, art. 76a § 1, art. 76b §1, art. 63 § 1, art. 56 § 1, art. 55 § 2, art. 53 §1, § 5 pkt.1, art. 51 p1, art. 58, art. 62 § 1 cyt. Ordynacji podatkowej, wymienione wyżej przepisy cyt. Rozporządzenia oraz obwieszczenia w przedmiocie odsetek.

Wszystkie powyższe postanowienia organu I instancji utrzymane zostały w mocy postanowieniami Dyrektora Izby Skarbowej /powoływanego dalej jako organ II instancji/ z dnia 1 października 2013r. nr nr [...] wydanymi na podstawie art. 233 § 1 pkt.1 w związku z art. 239 cyt. Ordynacji podatkowej.

W uzasadnieniach powyższych postanowień organ II instancji podał, że spółka cywilna "A" złożyła do organu I instancji kwartalne deklaracje w podatku od towarów i usług, a to w dniach 26 kwietnia 2011r, 25 lipca 2011r., 25 października 2011r. i 25 stycznia 2012r. odpowiednio za pierwszy, drugi, trzeci i czwarty kwartał 2011r.

Korekty tych deklaracji w różnych zakresach spółka złożyła w dniach 28 września 2012r., 6 grudnia 2012r., 17 stycznia 2013r. i 1 marca 2013r. Na poczet należnych zobowiązań w tym podatku spółka dokonała do organu I instancji wpłat: w dniu 26 kwietnia 2011r. w kwocie 4.183 zł, w dniu 25 lipca 2011r. w kwocie 46.094 zł, w dniu 1 sierpnia 2011r. w kwocie 30.081 zł, w dniu 26 października 2011r. w kwocie 49.863 zł, w dniu 7 listopada 2011r. w kwocie 28,80 zł, w dniu 25 stycznia 2012r. w kwocie 126.709 zł i w dniu 2 października 2012r. w kwocie 7.734 zł.

W dniu [...] kwietnia 2013r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej (powoływany dalej jako DUKS) wydał w stosunku do spółki cywilnej "A" decyzje w przedmiocie podatku od towarów i usług w których określił spółce zobowiązania podatkowe za poszczególne miesiące 2011r: za styczeń, marzec, kwiecień, lipiec, sierpień, październik, listopad i grudzień w kwotach odpowiednio 9.399 zł, 156,00 zł 91.122 zł, 66.051 zł, 54.830 zł, 84...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »