Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

16.09.2013

Rozliczenie nadpłaty VAT przez następców prawnych

Pytanie podatnika: Czy spadkobiercy i następcy prawni, którzy przejęli firmę po zmarłym przedsiębiorcy mogą rozliczyć nadpłatę VAT po spadkodawcy? Czy spadkobiercy i następcy prawni, którzy przejęli firmę po zmarłym przedsiębiorcy muszą płacić podatek VAT od przejętych po spadkodawcy środkach trwałych stanowiących część majątku firmy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2013 r. (data wpływu 31 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rozliczenia nadpłaty VAT po spadkodawcy przez spadkobierców oraz obowiązku zapłaty podatku VAT przez spadkobierców od przejętych po spadkodawcy środkach trwałych stanowiących majątek firmy– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości rozliczenia nadpłaty VAT po spadkodawcy przez spadkobierców oraz obowiązku zapłaty podatku VAT przez spadkobierców od przejętych po spadkodawcy środkach trwałych stanowiących majątek firmy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spadek zmarłym w dniu 11 lutego 2013 r. na podstawie testamentu z dnia 5 października 2012 r. nabyli jego dwaj synowie - w 1/2 części oraz - w 1/2 części (akt poświadczenia dziedziczenia z dnia 12 lutego 2013 r. Repertorium A).
Zmarły od 15 września 1994 r. prowadził jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą Firma i był czynnym podatnikiem VAT.
Synowie zmarłego zawarli w dniu 12 lutego 2013 r. umowę spółki cywilnej celem prowadzenia działalności gospodarczej, która jest kontynuacją działalności gospodarczej prowadzonej przez zmarłego ojca.
Wnioskodawca rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej od dnia 13 lutego 2013 r., natomiast jako podatnik podatku VAT jest zarejestrowany od dnia 19 lutego 2013 r.
Wnioskodawca przejął wszystkie prawa i obowiązki wynikające z prowadzonej przez zmarłego działalności i zarejestrował się jako odrębny podatnik VAT.
W ostatniej złożonej przez zmarłego deklaracji VAT-7 wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres.
K. K. i T. K. już po śmierci ojca złożyli deklaracje VAT-7 za miesiąc styczeń i luty 2013 r., w których rozliczyli nadpłatę podatku VAT. Następnie pismem z dnia 22.04.2013 r. zwrócili się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego o wycofanie błędnie złożonych deklaracji, uzasadniając swój wniosek tym, iż zgodnie z ustawą o podatku VAT deklaracje nie mogą być podpisane za zmarłego, przez jego spadkobierców, dołączając do niniejszego pisma kopię aktu zgonu oraz kopię decyzji Ministra Gospodarki o wykreśleniu przedsiębiorcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  • Czy spadkobiercy i następcy prawni, którzy przejęli firmę po zmarłym przedsiębiorcy mogą rozliczyć nadpłatę VAT po spadkodawcy?
  • Czy spadkobiercy i następcy prawni, którzy przejęli firmę po zmarłym przedsiębiorcy muszą płacić podatek VAT od przejętych po spadkodawcy środkach trwałych stanowiących część majątku firmy?

Zdaniem Wnioskodawcy, śmierć podatnika jest jedną z form zakończenia bytu prawnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a więc również zakończeniem występowania podmiotu w obrocie gospodarczym w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W myśl art. 97 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, a w przypadku kontynuowania przez spadkobierców, na ich własny rachunek, działalności spadkodawcy, przechodzą na następców prawnych również przewidziane przepisami prawa podatkowego, przysługujące spadkodawcy uprawnienia o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną przez spadkodawcę działalnością gospodarczą.

Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą również na spadkobierców, pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich własny rachunek. Te same zasady dotyczą praw i obowiązków wynikających z decyzji wydanych na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Z powyższego wynika, że spadkobiercy przejmują wszelkie majątkowe prawa i obowiązki, a prawa niemajątkowe w zależności od tego czy kontynuują działalność spadkodawcy czy nie.

Co do zasady, za prawa majątkowe uważa się, takie prawa, które są bezpośrednio uwarunkowane interesem ekonomicznym uprawnionego. W świetle tak rozumianego zakresu praw majątkowych, również na gruncie przepisów prawa podatkowego wydaje się uzasadnione zakwalifikowanie analizowanego prawa do kategorii majątkowych, gdyż bez wątpienia może mieć ono wpływ na obiektywnie postrzeganą ekonomiczną kondycję podatnika, poprzez zmniejszenie ewentualnego zobowiązania podatkowego W zakresie podatku od towarów i usług. Zmniejszenie to następuje w ramach realizowania fundamentalnego dla czynnych podatników VAT prawa do potrącenia kwoty podatku należnego z podatkiem naliczonym.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 1S oraz art. 124 - zasada potrącalności.

W przepisach w zakresie podatku od towarów i usług nie ma przepisu nakładającego na spadkobiercę obowiązek złożenia deklaracji za zmarłego podatnika. Nie ma również przepisu, który uprawniałaby spadkobiercę do dokonania takiej czynności. Prawo do złożenia deklaracji VAT-7 ma podatnik, bądź ustanowiony przez niego pełnomocnik - tylko te osoby są uprawnione do złożenia podpisu na deklaracji. Nawet gdyby spadkobiercą był pełnomocnikiem podatnika, to pełnomocnict...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »