Rozliczenie kosztu pośredniego. Ujęcie podatkowe nie zależy od księgowego?

Moment uznania wydatku stanowiącego pośredni koszt podatkowy nie jest uzależniony oduznania go zataki koszt w ujęciu bilansowym – uznał Naczelny Sąd Administracyjny wwyroku (II FSK 182/14) z30marca 2016r.

W opisywanej sprawie spółka (bank) prowadziła działalność gospodarczą w zakresie udzielania kredytów i pożyczek mikro- i małym przedsiębiorcom. Część klientów spółki była pozyskiwana przez pośredników, którzy na podstawie umowy zawartej ze spółką wykonywali czynności mające na celu doprowadzenie do zawarcia umów kredytowych lub umów o prowadzenie rachunków bieżących pomiędzy spółką a klientem.

Według spółki koszty prowizji płacone pośrednikom powinny stanowić koszty inne niż związane bezpośrednio z przychodami Spółki (tzw. koszty pośrednie) i być potrącalne w dacie poniesienia.

Ponadto spółka wskazała, że z uwagi na różnice w zasadach ujmowania i rozpoznawania niektórych pozycji kosztów i przychodów występujące pomiędzy ustawami podatkowymi i bilansowymi prowadzone były dwie ewidencje kredytów i pożyczek: dla potrzeb podatkowych oraz bilansowych. Koszty prowizji płaconej pośrednikom w ewidencji podatkowej ujmowane były (księgowane) w księgach na kontach kosztów podatkowych w dniu uruchomienia kredytu, tj. w okresie powstania zobowiązania do zapłaty w wysokości podlegającej zapłacie zgodnie z podpisaną umową z pośrednikiem. Zdaniem spółki to ten dzień powinien być traktowany jako dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu, gdyż to właśnie wtedy koszt został ujęty w księgach i jednocześnie pozycja ta nie została ujęta jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 7 lutego 2013 r. (sygn. IPPB3/423-868/12-4/KK) uznał stanowisko banku w zakresie ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »