Rozliczenie faktury korygującej przy odwrotnym obciążeniu

Pytanie podatnika: W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę korygującą (ze znakiem „in plus” bądź „in minus”) do każdej z dostaw. Faktury korygujące wystawione zostają w ostatnim dniu roboczym miesiąca, a wpływają do Wnioskodawcy w następnym miesiącu. W którym miesiącu nabywca powinien wykazać w deklaracji VAT-7 fakturę korygującą, dotyczącą nabytego towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 31 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu wykazania w deklaracji VAT-7 faktury korygującej, dotyczącej nabytego towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu wykazania w deklaracji VAT-7 faktury korygującej, dotyczącej nabytego towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Spółka ….), czynny podatnik VAT, prowadzi działalność gospodarczą świadcząc usługi na rzecz kontrahentów m.in. w zakresie obróbki metali i nakładaniu powłok na metale (usługi cynkownicze), zgodnie z numerem PKD 2561Z. W celu zabezpieczenia źródła dostaw cynku niezbędnego w prowadzonych usługach cynkowniczych Spółka …. podpisała w 2016 r. kontrakty z hutami na zakup cynku. Przedmiotem podpisanych umów jest zobowiązanie dostawców (huty) do sprzedaży oraz odbiorcy (….) do zakupu w określonym czasie cynku o odpowiednich parametrach. Sprzedaż towaru opodatkowana jest na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdzie podatnikiem VAT zobowiązanym do rozpoznania podatku naliczonego i należnego jest nabywca (…) (załącznik nr 11 ustawy o VAT poz. 22f symbol PKWIU 24.43.12.0).

Zgodnie z podpisaną umową między stronami, sprzedający (dostawca cynku-Huta) wystawia fakturę do każdej dostawy (bez VAT) w PLN na Wnioskodawcę, w której ustala cenę za odebrany towar w oparciu o średnią arytmetyczną z notowań Londyńskiej Giełdy Metali publikowaną przez Reuter (oficjalna cena zamknięcia) z miesiąca poprzedzającego miesiąc odbioru, powiększoną o premię przeliczoną na PLN wg. średniego kursu NBP, zgodnie z publikowaną tabelą kursów NBP, liczonego jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego miesiąc odbioru towaru.

Następnie sprzedający (dostawca cynku-Huta) wystawia stosowną fakturę VAT korygującą, uwzględniającą cenę cynku, w której cenę jednostkową za 1 tonę towaru ustala w oparciu o średnią arytmetyczną z notowań cynku wg. Londyńskiej Giełdy Metali publikowaną przez Reuter (oficjalna cena zamknięcia) z miesiąca, w którym dokonano odbioru towaru, powiększoną o premię ustaloną w kontrakcie przeliczoną na PLN wg. średniego kursu NBP, zgodnie z publikowaną tabelą kursów NBP, liczonego jako średnia arytmetyczna z miesiąca odbioru towaru.

W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN (dostawca wycenia w walucie USD, a sprzedaje cynk Wnioskodawcy w walucie PLN), dostawca wystawia fakturę korygującą do każdej z dostaw, podając jako przyczynę korekty: „zmiana ceny zgodnie z umową cena finalna średnia m-ca dostawy towaru”.

W zależności od ww. czynników faktura korygująca może zostać wystawiona ze znakiem „in plus” bądź „in minus”. Faktury korygujące wystawione zostają w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Wystawione przez sprzedawcę faktury korygujące wpływają do Wnioskodawcy w następnym miesiącu. Przykładowo faktura korygująca wystawiona … kwietnia 2016 r. wpłynęła do siedziby Wnioskodawcy w miesiącu maju 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W którym miesiącu nabywca powinien wykazać w deklaracji VAT-7 fakturę korygującą, dotyczącą nabytego towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia w wymienionym przykładzie?

Zdaniem Wnioskodawcy, w ustawie o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) na terminy obniżenia kwoty podatku należnego oraz kwoty podatku naliczonego wskazują odpowiednio art. 29a ust. 13 i art. 86 ust. 19a tej ustawy. Żaden z tych przepisów nie dotyczy jednak faktur dotyczących towarów zakupionych w ramach odwrotnego obciążenia. Art. 29a ust. 13 ustawy o VAT dotyczy obniżenia podstawy opodatkowania na skutek wystawiania faktury korygującej „in minus” do faktur z wykazanym podatkiem, a faktura wystawiona w ramach odwrotnego obciążenia nie zawiera przecież kwoty podatku. Tym samym taka faktura potwierdzająca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca nie może być uznana za fakturę o której mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Wyklucza to również bezpośrednie zastosowanie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT. Z tego ostatniego przepisu wynika, że jeśli nabywca otrzymał fakturę korygującą, o której mowa m in. w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT, to jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.

W przypadku faktur korygujących „in plus”, dotyczących zakupionych towarów w ramach odwrotnego obciążenie ustawa w ogóle nie reguluje momentu ujęcia przez nabywcę takiej faktury, a tym samym nie wskazuje miesiąca ujęcia w deklaracji VAT-7.

Problem z rozliczeniem faktury korygującej „in minus” jak i „in plus” wystawionej do sprzedaży, od której podatek ustala nabywca, polega na tym, że przepisy ustawy o VAT nie precyzują, za który okres rozliczeniowy nabywca powinien rozliczyć taką korektę zarówno w zakresie podatku należnego, jak i naliczonego.

W związku z tym, że u...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »