Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.10.2013

Rozliczenie eksportu. Sprzedaż towarów ze składu celnego a VAT

Pytanie podatnika: Czy dostawa (sprzedaż) towarów ze składu celnego (bez dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym - tzw. powrotny wywóz) na rzecz podmiotów z państw nienależących do Wspólnoty, jest dla Wnioskodawcy eksportem, który po spełnieniu określonych warunków, opodatkowany jest stawką VAT w wysokości 0%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2013 r. (data wpływu 5 lipca 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 6 września 2013 r. (data wpływu 10 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów ze składu celnego i uznania transakcji za eksport towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży towarów ze składu celnego i uznania transakcji za eksport towarów oraz prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 września 2013 r. poprzez doprecyzowanie opisu zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Spółka z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) jest podatnikiem posiadającym zezwolenie na prowadzenie składu celnego. Do składu celnego wprowadzane są towary niewspólnotowe, które obejmowane są procedurą składu celnego. Spółka dokonuje oraz dalej zamierza dokonywać - na rzecz podmiotów z państw nienależących do Wspólnoty - dostaw (sprzedaży) towarów ze składu celnego (tzw. powrotny wywóz) bez ich wprowadzania na polski obszar celny.

W piśmie z dnia 6 września 2013 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i posługuje się numerem NIP…. Skład celny znajduje się w magazynach będących własnością Wnioskodawcy w siedzibie Spółki, adres:…., Polska oraz w magazynie wynajmowanym przez Spółkę na podstawie umowy najmu, adres:….., Polska. Towary będące przedmiotem dostawy ze składu celnego są wysyłane lub transportowane z terytorium Polski poza terytorium Unii Europejskiej. Wywozu towarów ze składu celnego poza terytorium Unii Europejskiej i ponosi ryzyko transportu tych towarów, dokonuje nabywca towarów, lub wywóz jest dokonywany na rzecz nabywcy (wg INCOTERMS 2010 reguły: EXW, FCA). Dokumentem potwierdzającym wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest komunikat IE599 otrzymywany przez Wnioskodawcę w wersji elektronicznej z systemu celnego ECS - System Kontroli Eksportu. Zainteresowany posiada również komunikat IE45 otrzymywany w wersji elektronicznej z systemu celnego NCTS - System Informatyczny Obsługujący Procedurę Tranzytu. Z dokumentu celnego IE599 wynika tożsamość towarów będących przedmiotem dostawy i wywozu. Spółka otrzymała dokument celny potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy dostawa (sprzedaż) towarów ze składu celnego (bez dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym - tzw. powrotny wywóz) na rzecz podmiotów z państw nienależących do Wspólnoty, jest dla Wnioskodawcy eksportem w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa), który na podstawie przepisów art. 41 ust. 4 oraz art. 41 ust. 11, po spełnieniu określonych warunków, opodatkowany jest stawką VAT w wysokości 0%...
 2. Czy w przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie 1 i uznania dostawy (sprzedaży) towarów ze składu celnego (bez dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym - tzw. powrotny wywóz) na rzecz podmiotów z państw nienależących do Wspólnoty, za niepodlegające opodatkowaniu, Wnioskodawcy przysługuje, na podstawie przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakupy na potrzeby składu celnego oraz dokumentujących zakupy na potrzeby towarów objętych procedurą składu celnego...

Zdaniem Wnioskodawcy:
Ad. 1.
Składem celnym jest miejsce określone w pozwoleniu wydanym przez organ celny, podlegający dozorowi celnemu i kontroli celnej, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. W związku z tym, że skład celny nie jest wyłączony z terytorium RP, transakcje realizowane w składzie należy traktować, jako dokonane na terytorium Polski i opodatkowane VAT.
Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 8 ustawy przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. A zatem, zdaniem Spółki, dostawa (sprzedaż) towarów ze składu celnego tzw. powrotny wywóz, na rzecz podmiotów z państw nienależących do Wspólnoty, jest dla Wnioskodawcy eksportem (bezpośrednim lub pośrednim), który na podstawie przepisów art. 41 ust. 4 oraz art. 41 ust. 11 ustawy, po spełnieniu określonych warunków, opodatkowany jest stawką VAT w wysokości 0%.

Ad. 2.
W przypadku uznania dostawy (sprzedaży) towarów ze składu celnego (bez dopuszczenia do obrotu na polskim obszarze celnym - tzw. powrotny wywóz) na rzecz podmiotów z państw nienależących do Wspólnoty, za niepodlegające opodatkowaniu, w ocenie Zainteresowanego, przysługuje Spółce, na podstawie przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących zakupy na potrzeby składu celnego oraz dokumentujących zakupy na potrzeby towarów objętych procedurą składu celnego, gdyż spełnione byłyby warunki zawarte w tym przepisie, a mianowicie:

 • dostawa towarów ma miejsce poza terytorium kraju (jeżeli uznać, że skład celny nie jest terytorium kraju to konsekwentnie należy uznać, że znajduje się poza terytorium kraju),
  ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »