Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.07.2016

Rozliczenia VAT. Jak rozpoznać wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną?

Pytanie podatnika: Czy opisana wyżej transakcja, w ramach której ostatni podatnik (C) organizuje transport, działając w tym zakresie w interesie i za aprobatą Spółki (A) lub drugiego podatnika (B) spełniają definicję wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, o której mowa jest w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług VAT, w odniesieniu do których rozliczenie VAT może zostać dokonane na zasadach właściwych dla procedury uproszczonej przewidzianej w art. 135 ust. 1 pkt 4 tej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 marca 2016 r. (data wpływu 1 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 1 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 18 maja 2016 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Organu z 13 maja 2016 r. znak:IBPP4/4512-48/16/PK.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca (Spółka) dokonuje transakcji: m.in w zakresie sprzedaży samochodów ciężarowych poza granicami kraju. W związku z transakcjami realizowanymi w ramach swojej działalności, Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik podatku od towarów i usług zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych. W ramach prowadzonej działalności, Spółka uczestniczy między innymi w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych rozliczanych według procedury uproszczonej na zasadach określonych w Rozdziale 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dania 11 marca 2004 roku.

W przedmiotowych transakcjach uczestniczą trzy podmioty:

 1. Spółka polska (Podatnik A-dostawca), jako podatnik VAT zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w Polsce;
 2. podatnik VAT zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych między innymi w państwie Unii Europejskiej innym niż Polska (Podatnik B pośrednik słowacki);
 3. państwo zakończenia transportu towarów, czyli podatnik VAT zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym niż Polska państwie UE (Podatnik C - odbiorca austriacki).

Podmiot słowacki, będący podatnikiem VAT, otrzymuje zamówienie od podmiotu z Austrii (podatnika C). Podmiot słowacki realizuje zamówienie w ten sposób, że towary są wysyłane bezpośrednio od własnego dostawcy z Polski (podatnika A). W tym przypadku odbywają się właściwie dwie dostawy (tzn. pomiędzy podmiotem polskim a podmiotem słowackim oraz pomiędzy podmiotem słowackim a podmiotem austriackim). Jednakże następuje tylko jedno przesunięcie towarów, z Polski do Austrii (podmiot słowacki wystawia fakturę podmiotowi austriackiemu, polski słowackiemu).

Samochody będące przedmiotem transakcji transportowane są z Polski(A) do Austrii (C). Są one wydawane przez spółkę-dostawcę bezpośrednio ostatniemu podatnikowi (C), z pominięciem drugiego podatnika (B). Ostatni podatnik (C) organizuje transport (przejazd) towarów (samochodów) i ponosi jego koszty, działając w tym zakresie (zgodnie z charakterem przedmiotowych transakcji) w interesie i za aprobatą Spółki lub „drugiego podatnika”.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Kontrahent słowacki nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terenie państwa w którym kończy się transport lub wysyłka tj. w Austrii,
 2. Kontrahent słowacki stosuje ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT zarówno wobec pierwszego jak i ostatniego w kolejności podatnika VAT. Numer identyfikacyjny na potrzeby VAT kontrahenta słowackiego został nadany przez państwo słowackie - inne niż to w którym zaczyna się (tj. Polska) i kończy się (tj. Austria) transport lub wysyłka,
 3. Podatnik austriacki stosuje austriacki numer identyfikacyjny na potrzeby VAT,
 4. Podatnik słowacki wskazał podatnika austriackiego jako podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarów realizowanych w ramach procedury uproszczonej,
 5. Kontrahent austriacki organizując transport w tym ponosząc koszty działa na zlecenie i na rzecz Wnioskodawcy lub kontrahenta słowackiego.

W związku z powyższym zadano pytanie:
Czy opisana wyżej transakcja, w ramach której ostatni podatnik (C) organizuje transport, działając w tym zakresie w interesie i za aprobatą Spółki (A) lub drugiego podatnika (B) spełniają definicję wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, o której mowa jest w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług VAT, w odniesieniu do których rozliczenie VAT może zostać dokonane na zasadach właściwych dla procedury uproszczonej przewidzianej w art. 135 ust. 1 pkt 4 tej ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, z wewnątrzwspólnotową transakcja trójstronną mamy do czynienia w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki, określone w art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - zwana dalej ustawą o VAT.

Trzech podatników VAT (podatnicy A, B, i C) zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich (podatnik A) wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności (podatnikowi C), przy czym dostawa tego towaru jest dokonana pomiędzy pierwszym (podatnikiem A) i drugim (podatnikiem B) oraz drugim (podatnikiem B) i ostatnim w kolejności (podatnikiem C) przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego (podatnika A) lub też transportowany przez drugiego (podatnika B) w kolejności Podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.

Przez pojęcie procedury uproszczonej należy rozumieć procedurę VAT w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, polegającej na tym, że ostatni w kolejności (podatnik C) rozlicza VAT z tytułu dokonania na jego rzecz dostawy towarów przez drugiego w kolejności (podatnika B), jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki (art 135 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u):

 1. dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika (podatnika C) była bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika (podatnika B);
 2. drugi w kolejności podatnik (podatnik B) dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika (podatnika C) nie posiada siedziby ani miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, w którym kończy się transport lub wysyłka (kraju C);
 3. drugi w kolejności podatnik(podatnik B) stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejności (podatnika A i C) ten sam numer id...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100