Rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych

Przepisy ustawy orachunkowości nakładają obowiązek dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów. Chodzi oprzypadki, wktórych ponoszone wdanym okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą innych okresów rozliczeniowych niż tych, wktórych zostały poniesione. Kwestia ta ma duże znaczenie zwłaszcza pod koniec roku bilansowego.

Rozliczeń międzyokresowych kosztów trzeba będzie dokonać w sytuacji np. zapłaty w 2015 roku za prenumeratę prasy czy też zakup polisy ubezpieczeniowej na rok 2016.

Podkreślmy, że metody dokonywania rozliczeń międzyokresowych kosztów powinny być określone w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości. Pamiętajmy, że poprawne dokonanie rozliczeń ma wpływ na prawidłowość ustalenia wyniku finansowego. Jest zatem bardzo ważne.

Rozliczanie kosztów w czasie

Najprościej rzecz ujmując, rozliczenie kosztów w czasie polega na:

  1. wyłączeniu z wartości kosztów okresu sprawozdawczego tej części kosztów, która wprawdzie została w danym okresie poniesiona, ale dotyczy przyszłych okresów, oraz dodaniu do kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego tej części kosztu poniesionego uprzednio, która obciąża okres bieżący, lub
  2. wliczeniu do kosztów działalności wartości kosztów dotyczących danego okresu sprawozdawczego, które nie zostały jeszcze poniesione, ale można je przewidzieć w przyszłości.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi, w drugim natomiast – z biernymi.

Rozliczenia międzyokresowe czynne

Przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 330, z późn. zm.) wskazują, że jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zaliczyć możemy: ubezpieczenie, koszty prenumeraty, podatek od nieruchomości, opłatę od środków transportowych, czynsze, np. za najem lokali lub maszyn, opłacone z góry koszty energii i innych mediów itp.

Ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Co do zasady koszty, które zaliczyć możemy do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów działalności operacyjnej, w pierwszej kolejności ujmuje się na kontach, należących do zespołu 4. Będzie to zatem konto pod nazwą Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.

Następnie zaksięgowaną wartość przenieść należy do rozliczenia za pomocą konta Rozliczenie kosztów na konto 642

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »