Rozliczanie zagranicznych dochodów z fotografii stockowej osób nieprowadzących działalności

Zgodnie zzasadą wynikającą zart.3 ust.1 ustawy z26lipca 1991r. opodatku dochodowym odosób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z2012r., poz.361, zpóźn.zm., dalej: ustawa oPIT) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania wPolsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu odcałości dochodów bezwzględu namiejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten, jak wynika zart.4a ustawy oPIT, stosuje się zuwzględnieniem umów wsprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Oznacza to, że w przypadku gdy polski rezydent podatkowy, tj. osoba fizyczna, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, osiągnie za granicą dochód, w tym także dochód ze sprzedaży licencji do zdjęć na stockach, czyli w bankach zdjęć, co do zasady – z zastrzeżeniem uwagi znajdującej się na końcu tekstu – musi wykazać go w składanym zeznaniu rocznym.

Warto wiedzieć, że zwykle obowiązek podatkowy powstaje nie tylko w Polsce, będącej miejscem rezydencji podatkowej fotografa, lecz także w tzw. państwie źródła, czyli w kraju, na terenie którego powstaje ten przychód. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy chodzi o należności, których uzyskanie nie wiązało się z przebywaniem w innym państwie.

Zagraniczne dochody z udzielenia licencji do fotografii jako przychód z praw majątkowych

Fotografie umieszczane na stockach zwykle są utworami w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Utwory cechuje to, że są one przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Utworem może być fotografia.

Oznacza to, że ewentualny przychód osiągnięty z tytułu udzielenia licencji na wykorzystanie fotografii będzie dla osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie fotografii, przychodem z praw majątkowych, wskazanym w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o PIT.

Taką kwalifikację tego rodzaju przychodu potwierdza między innymi dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 3 sierpnia 2011 r., sygn. IPTPB2/415-218/11-2/KO. W uzasadnieniu czytamy: (...) przychody (...) z tytułu przeniesienia praw autorskich na wykorzystanie własnych zdjęć należy zakwalifikować do przychodów z praw majątkowych.

Data osiągnięcia przychodu

W przypadku osób nieprowadzących działalności w zakresie fotografii datą osiągnięcia przychodu ze stocków jest dzień, w którym należność za udzieloną licencję wpłynęła na ich konto. Jak wynika bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, zasadą – która bez żadnych wyjątków dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej – jest to, że przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Pobór podatku za granicą

Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju zagraniczny bank zdj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »