Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

20.09.2017

Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Z dniem 1 sierpnia 2016 r. zmianie uległy zasady rozliczania VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub obrót nimi wymaga uzyskania koncesji w świetle ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.). Zatem, aby zmienione zasady rozliczania VAT od takich wyrobów miały zastosowanie towar musi spełniać jednocześnie dwa warunki:

 • być paliwem silnikowym, czyli mieścić się w definicji art. 86 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (wyrób energetyczny przeznaczony do użycia, oferowany na sprzedaż lub do napędu silników spalinowych),
 • zostać wymieniony w załączniku nr 2 do tejże ustawy.

Nie można więc uznać za paliwo silnikowe np. środków przeciwstukowych dodawanych do benzyny pomimo wymienienia ich jedynie w niniejszym załączniku.

Nowe zasady rozliczania składają się z trzech elementów:

 1. obowiązku zapłaty VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
 2. instytucji płatnika VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw,
 3. nowej deklaracji VAT dokumentującej zapłatę podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw.

1. Obowiązek zapłaty VAT z tytułu WNT paliw

Przed nowelizacją było tak, że nabywca paliw z kraju unijnego wykazywał w deklaracji VAT należny z tego tytułu podatek jako VAT naliczony czego efektem była całkowita neutralność podatkowa transakcji gdyż nie była z tego tytułu odprowadzana żadna płatność. Podatek pojawiał się dopiero po wprowadzeniu paliwa do obrotu w kraju.

Po nowelizacji zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) zaistniał obowiązek faktycznej zapłaty podatku przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa. Przepis wprowadził 5-dniowy termin zapłaty podatku liczony od momentu wprowadzenia towaru na terytorium kraju. Podatek winien być uiszczony bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego na rachunek organu Krajowej Administracji Skarbowej, Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, który właściwy jest terytorialnie dla całego kraju do wpłat z tytułu akcyzy.

Z drugiej strony istnieje prawo do odliczenia z tytułu WNT. Powstaje ono w momencie wymagalności podatku należnego z tytułu WNT i jest realizowane na podstawie art. 86 ustawy o VAT. Ze względu na możliwe trudności w określeniu wszystkich elementów składających się na podstawę opodatkowania przyjęto rozwiązanie uproszczone umożliwiające przyjęcie ceny nabycia na podstawie ceny paliw silnikowych udostępnianej w okresach dwutygodniowych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów. Podatnik może tę metodę wybrać, lecz nie jest do tego zobligowany.

Przykład:
Podatnik dokonał nabycia paliwa silnikowego 12 września na kwotę 200.000 zł, podatek w kwocie 46.000 zł (200.000 x 23%) wpłacił 14 września, czyli terminowo. Była to jedyna czynność opodatkowana wykonana we wrześniu. 25 października złożył deklarację VAT-7 za wrzesień, w której rozliczenie tego zakupu będzie wyglądało następująco:

 • kwota 200.000 zł wykazana w poz. 23 jako podstawa opodatkowania WNT,
 • kwota 46.000 zł wykazana w poz. 24 jako podatek należny z tytułu WNT,
 • kwota 46.000 zł wykazana w poz. 39 jako wpłacona z tytułu WNT,
 • kwota 200.000 zł wykazana w poz. 40 jako podstawa opodatkowania WNT,
 • kwota (-) 46.000 zł wykazana w poz. 41 jako kwota należnego VAT z tytułu WNT pomniejszona o kwotę odprowadzoną na właściwy rachunek po przywiezieniu paliwa,
 • kwota 46.000 zł wykazana w poz. 46 jako podatek naliczony z tytułu WNT,
 • kwota 46.000 zł wykazana w poz. 57 jako kwota do zwrotu na rachunek bankowy podatnika.

Numeracja pozycji deklaracji ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »