Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.06.2016

Rozliczanie w czasie kosztów przygotowania nowej produkcji

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawarł 5-letnią umowę leasingu operacyjnego linii produkcyjnej. Do czasu uruchomienia produkcji Spółka poniosła następujące wydatki: raty leasingowe, koszty montażu maszyn, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace montażowe, energii, czynsz hali, w której znajduje się maszyna. Spółka uznała ww. wydatki za istotne, w związku z tym będzie je rozliczała w czasie przez okres 57 miesięcy. Czy Spółka może rozliczać koszty przygotowania nowej produkcji w czasie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 maja 2016 r. (data wpływu 30 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem (data nadania 15 czerwca 2016 r., data wpływu 20 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczania kosztów przygotowania nowej produkcji w czasie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczania kosztów przygotowania nowej produkcji w czasie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka uruchamia nową produkcję. W tym celu zawarto 5-letnią umowę leasingu operacyjnego linii produkcyjnej. Do czasu uruchomienia produkcji Spółka poniosła następujące wydatki: raty leasingowe, koszty montażu maszyn, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace montażowe, energii, czynsz hali, w której znajduje się maszyna. Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości Spółka uznała ww. wydatki za istotne, w związku z tym będzie je rozliczała w czasie. Przyjęto okres 57 miesięcy (okres pozostały do końca obowiązywania umowy leasingowej). Rozliczenie wydatków na uruchomienie produkcji przez okres 57 miesięcy spowoduje, że koszty te będą rozłożone w czasie równomiernie, co zapewni współmierność przychodów i kosztów.

Również dla celów podatkowych zdecydowano o rozliczaniu wydatków w czasie, z uwagi na to, że wydatki te dotyczą całego okresu produkcyjnego przyjętego przez Spółkę. Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim wypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, może rozliczać koszty przygotowania nowej produkcji w czasie?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości spółka uznała wydatki na rozpoczęcie nowej produkcji jako istotne. Dla zachowania współmierności przychodów i kosztów zdecydowano o ich rozliczeniu w czasie. Przyjęto okres 57 miesięcy - okres pozostały od momentu uruchomienia produkcji do końca obowiązywania umowy leasingu operacyjnego maszyny produkcyjnej.

Według Spółki wydatki te również dla celów podatkowych powinny być rozliczanie w czasie, ponieważ wydatki te odnoszą się do całego okresu produkcyjnego, przyjętego przez Spółkę. Powinny być rozliczane proporcjonalnie, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości rozliczania kosztów przygotowania nowej produkcji w czasie, jest prawidłowe.

Zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 17a pkt 1 oraz pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

  • przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej „finansującym”, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej „korzystającym”, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów;
  • przez podstawowy okres umowy leasingu rozumie się czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

W celu prawidłowego zaliczenia wydatków związanych z przedmiotem leasingu do kosztów uzyskania przychodów, należy mieć na uwadze generalną zasadę kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 15 ust. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »