Rozliczanie VAT przy nieodpłatnym przekazaniu towaru

W myśl art.5 ust.1 pkt1 ustawy z11marca 2004r. opodatku odtowarów iusług (tekst jedn. Dz.U. z2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów iodpłatne świadczenie usług. Regułą jest zatem, że czynności objęte zakresem przedmiotowym tej ustawy muszą być zrealizowane pod tytułem odpłatnym. Przepis art.7 ust.2 pkt1 ww.ustawy przewiduje odstępstwo od tej zasady. Zgodnie znim jeżeli podatnikowi przysługiwało wcałości lub wczęści prawo do obniżenia kwoty podatku należnego okwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu, wytworzenia tych towarów lub ich części składowych, przekazanie lub zużycie takich towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wtym byłych pracowników, wspólników, udziałowców akcjonariuszy, członków spółdzielni iich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia zrównane zostało pod względem skutków w VAT zodpłatną dostawą towaru.

Przekazanie na cele osobiste

Pojęcie „osobisty” należy tu rozumieć jako „odnoszący się do danej osoby”, można uznać je za synonim słowa „prywatny”. W wyroku z 5 maja 2000 r., sygn. akt I SA/Lu176/99, NSA wyjaśnił, jak należy rozumieć przekazanie towarów na cele osobiste pracowników.

Za czynność taką uznać należy zaspakajanie takich potrzeb pojedynczych pracowników lub ogółu pracowników, które nie są przez przepisy prawa uznane za potrzeby pracownicze. Zaspokojenie potrzeb osobistych powoduje powstanie korzyści majątkowej po stronie pracownika. Zatem w świetle tego unormowania nie stanowi opodatkowanej dostawy przekazanie przez podatnika towarów na cele inne niż określone w ww. przepisie, jeżeli przy ich nabyciu nie służyło mu prawo do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia, ponieważ w tym momencie poniósł on już ekonomiczny ciężar VAT, uiszczając go przy nabyciu takiego towaru i nie mogąc go odliczyć.

Opodatkowanie przekazania towaru w takiej sytuacji skutkowałoby podwójnym opodatkowaniem. W razie nieodpłatnego przekazania nie ma znaczenia, czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia, czy nie. Ważne jest jedynie, czy prawo takie posiadał.

Warunek odliczenia VAT przy nabyciu

Brzmienie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT wskazuje, że przesłanką opodatkowania jest sytuacja, gdy podatnikowi służyło prawo do odliczenia tylko części podatku naliczonego (przy zastosowaniu proporcji sprzedaży) lub też gdy miał on prawo do odliczenia części podatku naliczonego przy zakupie np. samochodów osobowych. W związku z takim uregulowaniem możliwe jest, że w przypadku samochodu osobowego, od nabycia którego nie służyło prawo do odliczenia podatku naliczonego, to wartość samej części składowej, np. skrzyni biegów, od której nabycia przysługiwało podatnikowi odliczenie, stanowić będzie podstawę opodatkowania, nie zaś wartość całego pojazdu.

Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego generalną podstawę czerpie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który wiąże je z tym, czy dany zakup służył działalności opodatkowanej. Prawo do odliczenia podatku naliczoneg...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »