Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.07.2013

Rozliczanie przychodów i kosztów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

Pytanie podatnika: Czy przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w S.K.A. należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku S.K.A. przewidzianego dla Wnioskodawcy w Statucie S.K.A., niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników na kapitały S.K A?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2013 r. (data wpływu 15.04.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.04.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Tomasz P. (dalej „Wnioskodawca), posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Polski, będzie uczestniczyć w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej S.K.A.) jako akcjonariusz. W spółce uczestniczyć będą także komplementariusz oraz dwaj inni akcjonariusze (dalej: Akcjonariusz 2” i Akcjonariusz 3”). Statut S.K.A. dopuszczać będzie przyjęcie do SKA. kolejnych komplementariuszy. Kapitał zakładowy SKA wynosić będzie 50.000 złotych i dzielić się będzie na 500.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,1 złotego każda. Akcje zostaną objęte w następujący sposób: Wnioskodawca obejmie akcje reprezentujące 10% kapitału zakładowego, Akcjonariusz 2 obejmie akcje reprezentujące 45% kapitału zakładowego, Akcjonariusz 3 obejmie akcje reprezentujące 45% kapitału zakładowego.
Kapitał zakładowy SKA zostanie podwyższony w trybie art. 431 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), dalej jako „KSH”, z kwoty 50.000 złotych do kwoty 100.100 złotych, to jest o kwotę 50.100 złotych, w drodze emisji 501.000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,1 złotego każda. Komplementariusz obejmie 1.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym uzyskując jednocześnie status akcjonariusza S.K.A. (tzw. komplementariusz-akcjonariusz). Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez komplementariusza nastąpi po cenie emisyjnej wyższej niż wartość nominalna nowych akcji. W podwyższeniu kapitału zakładowego S.K.A. uczestniczyć będzie także Akcjonariusz 2. Akcjonariusz 2 obejmie 225.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym S.K.A. przez Akcjonariusza 2 nastąpi po cenie emisyjnej wyższej niż wartość nominalna nowych akcji. W podwyższeniu kapitału zakładowego S.K.A uczestniczyć będzie także nowy akcjonariusz („Akcjonariusz 4” Akcjonariusz 4 obejmie 225.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym S.K.A. przez Akcjonariusza 4 nastąpi po cenie emisyjnej wyższej niż wartość nominalna nowych akcji. W podwyższeniu kapitału zakładowego S.K.A. uczestniczyć będzie także nowy akcjonariusz („Akcjonariusz 5”). Akcjonariusz 5 obejmie 50.000 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. Objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym S.K.A. przez Akcjonariusza 5 nastąpi po cenie emisyjnej wyższej niż wartość nominalna nowych akcji. Wygenerowana w związku z objęciem nowych akcji nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad wartością nominalną (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy S.K.A. Wnioskodawca i Akcjonariusz 3 nie będą uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego. Po podwyższeniu kapitału zakładowego wkłady komplementariusza, Akcjonariusza 2, Akcjonariusza 4 i Akcjonariusza 5 na kapitały S.K.A. będą znacząco przewyższać wkład Wnioskodawcy i wkład Akcjonariusza 3.
W statucie S.K.A. zostaną określone następujące zasady uczestnictwa w zysku:

  1. komplementariuszowi przysługiwać będzie każdorazowo udział w zysku odpowiadający 0,1% wartości całego zysku S.K.A. W przypadku przyjęcia kolejnego komplementariusza lub komplementariuszy łączny udział w zysku wszystkich komplementariuszy odpowiadać będzie 0,1% wartości całego zysku, przy czym każdy z komplementariuszy otrzyma równy udział w 0,1% zysku (np. w przypadku dwóch komplementariuszy udział w zysku każdego z nich wyniesie 0,05%). Pobieranie przez komplementariusza wynagrodzenia z tytułu reprezentowania i prowadzenia spraw S.K.A. nie będzie ograniczać jego udziału w zysku.
  2. Akcjonariuszom (tj. Wnioskodawcy, komplementariuszowi jako akcjonariuszowi, Akcjonariuszowi 2, Akcjonariuszowi 3, Akcjonariuszowi 4 i Akcjonariuszowi 5) przysługiwać będzie każdorazowo łączny udział w zysku odpowiadający 99,9% wartości całego zysku S.K.A. Zysk przypadający akcjonariuszom będzie rozdzielany w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji w S.K.A.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w S.K.A. należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku S.K.A. przewidzianego dla Wnioskodawcy w Statucie S.K.A., niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników na kapitały S.K A....
Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w S.K.A. należy określić proporcjonalnie do przyznanego Wnioskodawcy udziału w zysku S.K.A. przewidzianego dla Wnioskodawcy w statucie S.K.A., niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników na kapitały S.K.A.

Uzasadnienie:
W świetle opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkującą na terenie Polski, dlatego też zgodnie z przepisem art. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i la Ustawy o PIT pytania przedstawione w niniejszym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego należy rozpatrywać w oparciu o przepisy Ustawy o PIT.
Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT, przychody osoby fizyczn...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »