Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

08.06.2018

Rozgraniczenie a podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z art. 153 Kodeksu cywilnego – jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między zainteresowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.

Stan faktyczny

W dniu 30 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy na mocy postanowienia dokonał rozgraniczenia nieruchomości, stanowiących działkę nr 1571 – władność K. K. i G. K. oraz działkę o nr 1575/3 – własność M. G. (Wnioskodawczyni). Rozgraniczenie nastąpiło zgodnie z linią czerwoną, według punktów, zgodnie z mapą dla celów prawnych sporządzoną przez biegłą, z dnia 6 marca 2017 r., odcinek sporny to 89 m2. Na skutek dokonanego rozgraniczenia, zmieniła się powierzchnia nieruchomości Wnioskodawczyni, tj. działki 1575/3. Rozgraniczenie zostało dokonane zgodnie z ostatnim spokojnym stanem posiadania, który trwał ponad 50 lat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Pytanie podatnika

Czy Wnioskodawczyni powinna uiścić jakikolwiek podatek z tytułu zmiany powierzchni nieruchomości w wyniku dokonanego rozgraniczenia?

Stanowisko podatnika

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatkowi podlega nabycie rzeczy lub praw majątkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. zasiedzenia czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego doszło jedynie do zmiany granic nieruchomości i zmiany powierzchni działki Wnioskodawczyni.

W ocenie Wnioskodawczyni, chociaż rozgraniczenie zostało dokonane według ostatniego spokojnego stanu posiadania, nie można stwierdzić, iż zmiana powierzchni nieruchomości Wnioskodawczyni nastąpiła na skutek zasiedzenia, a wynikała ona raczej z błędów, jakie ujawniły się w mapach. Taki stan przebiegu granicy istniał bowiem od kilkudziesięciu lat.

Stanowisko i uzasadnienie KIS

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Wskazać również należy, że jako przepisy prawa podatkowego, będące przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Wnioskodawczyni wskazała ustawę o podatku od spadków i darowizn oraz ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wobec uzupełnienia wniosku przez Wnioskodawczynię poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty w kwocie 40 zł i niewskazania innego podatku (podatków), w zakresie którego (których) Wnioskodawczyni ewentualnie oczekiwałaby wydania interpretacji indywidualnej, uznano, że przedmiotowy wniosek dotyczy wyłącznie podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644) – podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

- dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

- darowizny, polecenia darczyńcy;

- zasiedzenia;

- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

- nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl art. 1 ust. 2 ww. ustawy – podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Na podstawie art. 1a ustawy o podatku od spadków i darowizn – przepisy ustawy o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności stosuje się odpowiednio do nieodpłatnego:

- nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność;

-wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.

Stosownie do postanowień art. 5 powołanej ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Z powyższego wynika, że ustawa o podatku od spadków i darowizn ściśle określa granice przedmiotu opodatkowania, tj. nabycie według określonych tytułów, wyczerpując...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »