Rozbiórka budynku - amortyzacja jednorazowo w koszty

1. Czy niezamortyzowana wartość rozbieranych budynków może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie zakończenia likwidacji? 2. Czy koszty rozbiórki budynków będą kosztami bezpośrednio związanymi z budową nowych budynków, a zatem będą składową wartości początkowej nowo wytworzonych budynków stanowiących zarówno środki trwałe Spółki, jak i produkty?

Zdarzenie przyszłe

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budowy nowych budynków mieszkalnych i usługowych przeznaczonych na sprzedaż (działalność deweloperska) oraz w zakresie wynajmu nieruchomości stanowiących majątek trwały Spółki. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Spółka jest właścicielem między innymi zespołu budynków, które znajdują się w ewidencji środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Niewielka część tych budynków jest wykorzystywana bezpośrednio przez Spółkę na własne potrzeby (biura), pozostała część jest wynajmowana podmiotom zewnętrznym.

Budynki zostały wybudowane w latach: 1951, 1970, 1979, 1990 (własnością Spółki stały się w roku 2006 poprzez wniesienie aportem) oraz w roku 2009 (budynek wybudowany przez Spółkę). Większość z tych budynków wymaga remontu. Przedmiotowe budynki nie były modernizowane.

Po przeprowadzonej analizie Spółka uznała, że bardziej ekonomiczne będzie wyburzenie budynków i wybudowanie w ich miejscu nowych, które będą miały następującą charakterystykę:

budynki o charakterze usługowym pod wynajem - spółka zamierza przyjąć je do ewidencji środków trwałych i wynajmować,

budynki z jednostkami aparthotelowymi przeznaczonymi do sprzedaży w ramach działalności deweloperskiej - takie budynki Spółka traktuje jako produkty.

W związku z planowaną inwestycją rozbiórce muszą zostać poddane wszystkie budynki znajdujące się na danej nieruchomości, bez względu na stan techniczny i datę oddania do użytkowania.

Istotny element opisu zdarzenia przyszłego zawarto także w stanowisku, gdzie wskazano że wyburzenie budynków nie wiąże się ze zmianą rodzaju prowadzonej działalności.

Pytania i stanowisko podatnika

1. Czy niezamortyzowana wartość rozbieranych budynków może zostać zaliczona jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów w dacie zakończenia likwidacji?

2. Czy koszty rozbiórki budynków będą kosztami bezpośrednio związanymi z budową nowych budynków, a zatem będą składową wartości początkowej nowo wytworzonych budynków stanowiących zarówno środki trwałe Spółki, jak i produkty?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie, zaś do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. W konsekwencji, zatem wszystkie straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonego środka trwałego z innych powodów niż zmiana rodzaju działalności gospodarczej przez podatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Z uwagi na fakt, że wyburzenie budynków nie wiąże się ze zmianą rodzaju prowadzonej działalności, lecz z rozpoczęciem nowych inwestycji jaką jest budowa nowych budynków w ramach dotychczasowego zakresu działalności Spółki, zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) nie będzie miał zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Konkludując, niezamortyzowana wartość zlikwidowanych środków trwałych winna stanowić koszt uzyskania przychodu w dacie zakończenia likwidacji.

Ad.2.

Kosztem wytworzenia - zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Pojęcie „inne koszty” jest nieograniczonym katalogiem, do którego zaliczyć można wszelkie koszty związane bezpośrednio lub pośrednio z wytworzeniem nowego środka trwałego, które nie mogą być zaliczone do żadnej konkretnej kategorii kosztów wymienionych w art. 16g ust. 4 ww. ustawy.

Z przytoczonych regulacji wynika, że na wartość początkową środka trwałego składają się wszystkie koszty poniesione w ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »