Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.01.2013

Roczna korekta VAT. Rozliczenie proporcji

Pytanie podatnika: Czy należy dokonać zmiany ustalenia proporcji przy rozliczaniu podatku naliczonego na jednoetapową, uwzględniając tylko sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2012 r. (data wpływu 2 października 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2012 r. (data wpływu 17 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia proporcji przy rozliczaniu podatku naliczonego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia proporcji przy rozliczaniu podatku naliczonego oraz w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 grudnia 2012 r. w zakresie doprecyzowania opisu zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, zwany dalej WORD, został utworzony przez Wojewodę w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
Podstawą działania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego są przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.). WORD wykonuje przede wszystkim zadania określone w art. 117 ust. 1 ustawy, a mianowicie organizuje egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Ponadto zgodnie z art. 110 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy WORD jest uprawniony do organizowania szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1998 z późn. zm.) WORD jest zobowiązany do organizowania szkoleń dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego oraz szkoleń z zakresu kierowania ruchem zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. z 2008 r. Nr 132, poz. 839 z późn. zm.).
WORD posiada postanowienie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego z dnia 7 września 2005 r., w którym Urząd zajął stanowisko pozostawania poza ustawą o podatku od towarów i usług działalności egzaminacyjnej i szkoleniowej w zakresie kursów dokształcających kierowców z uwagi na wykonywanie tych czynności jako zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).
WORD prowadzi także działalność usługową w zakresie przeglądów technicznych pojazdów, myjni samochodowej, wulkanizacji oraz usług najmu. Są to czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 8 ww. ustawy.
W celu realizacji wszystkich zadań WORD dokonuje zakupów związanych z podstawową działalnością, niepodlegającą ustawie o VAT, jak i działalnością usługową podlegającą ww. ustawie, między innymi takie jak: energia, ochrony, dozoru, które dotyczą wszystkich rodzajów działalności (przychodów).
W celu prawidłowego wyodrębnienia części podatku naliczonego przypadającego do odliczenia stosuje się proporcję (zgodnie z art. 90 ustawy o VAT), którą, na podstawie wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 maja 2010 r., przelicza się dwuetapowo. W pierwszej kolejności określa się jaka część podatku naliczonego związana jest z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, a dopiero do pozostałej części podatku naliczonego stosuje się proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy.
W piśmie z dnia 14 grudnia 2012 r. Wnioskodawca wskazał, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Zainteresowany wykonuje czynności zarówno niepodlegające opodatkowaniu, czynności opodatkowane oraz zwolnione od podatku od towarów i usług. Możliwość wyodrębnienia podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, ma miejsce tylko w przypadkach kosztów/wydatków jednoznacznie związanych z czynnościami opodatkowanymi. W pozostałych przypadkach, gdy nabywane są towary i usługi związane zarówno z czynnościami niepodlegającymi ustawie oraz czynnościami, które podlegają ustawie, Wnioskodawca stosuje określoną procentowo proporcję (na podstawie art. 90 ustawy o VAT oraz zgodnie z uzyskaną interpretacją indywidualną z dnia 18 maja 2010 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy należy dokonać zmiany ustalenia proporcji przy rozliczaniu podatku naliczonego na jednoetapową, uwzględniając tylko sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną...
Zdaniem Wnioskodawcy, w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy dokonać zmiany metody wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT, z pominięciem czynności niepodlegających VAT.
Zdanie to oparte jest na wydanej w dniu 24.10.2011 roku uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącej zasad odliczania podatku naliczonego, w sytuacji gdy występują czynności niepodlegające ustawie o VAT, jak i jej podlegające.
Zdaniem sędziów NSA czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).
Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.
Jak wskazano powyżej na...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »