Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

31.12.2013

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS a składki ZUS od paczek dla dzieci pracowników

Pracodawca rezygnujący z tworzenia ZFŚS powinien wydać środki zgromadzone na rachunku funduszu na cele socjalne. Rezygnacja z tworzenia funduszu nie oznacza jego natychmiastowej likwidacji, a jedynie brak obowiązku naliczania nowych odpisów. Obowiązki pracodawcy dotyczące gospodarowania zasobami funduszu istnieją dopóki na koncie funduszu pozostają jakiekolwiek pieniądze. Zatem, sfinansowane w całości z funduszu paczki świąteczne dla dzieci pracowników korzystają ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Takie stanowisko zajął Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w interpretacji z 11 grudnia 2013 r. (znak: WPI/200000/451/1628/2013):

DECYZJA Nr 1628/2013

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) w związku z art. 83d ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205. poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku złożonym w dniu 26.11.2013 r. przez ... w sprawie nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości paczek świątecznych dla dzieci swoich pracowników sfinansowanych ze środków Funduszu socjalnego.

UZASADNIENIE

W dniu 26.11.2013 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Wnioskodawca poinformował, iż firma ... od 01.04.2007 r. zatrudnia powyżej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych od 04.11.2005 r. działał w firmie zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej Fundusz). W regulaminie Funduszu określono zakres jego działalności socjalnej który obejmuje m.in. działalność: sportowo-rekreacyjną, oświatowo-kulturalną oraz udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej i finansowej np.(nieoprocentowane pożyczki, paczki świąteczne).

Wnioskodawca wskazuje, że środki były gromadzone zgodnie z art. 12 ustawy o ZFŚS na odrębnym rachunku bankowym. Przyznawano świadczenia uzależniając ich wysokość od sytuacji materialnej i rodzinnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. Od 2013 r. po uzgodnieniu z przedstawicielem załogi pracodawca zmienił zapis regulaminu wynagradzania. Zaprzestał na czas nieokreślony prowadzenia ZFŚS co oznacza, że nie nalicza i nie wpłaca nowych odpisów na Fundusz ale środki zgromadzone muszą być wydatkowane na cele socjalne zgodne z przepisami o ZFŚS.

Wnioskodawca podnosi, że zgodnie z art. 11 ustawy o ZFŚS środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Pracodawca jako właściciel firmy i administrator środków Funduszu podjął decyzję o wykorzystaniu pozostałej części i z okazji Świąt Bożego Narodzenia chce podarować dzieciom swoich pracowników paczki świąteczne. Kryterium decydującym o przyznaniu świadczenia z ZFSS jest kryterium socjalne, przewidziane w art. 8 ust. 1 ustawy o ZFSS, który stanowi, iż przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

W świetle powyższego Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy wartość tej otrzymanej paczki świątecznej sfinansowanej ze środków Funduszu socjalnego ale po rezygnacji z jego tworzenia będzie nadal korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 2.1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie.

Zdaniem Wnioskodawcy, pracodawca rezygnujący z tworzenia ZFŚS powinien wydać środki zgromadzone na rachunku funduszu na cele socjalne. Zasada taka wywodzona jest z art. 11 ustawy o ZFSS ustanawiającego utrzymanie ciągłości działalności socjalnej. Rezygnacja z tworzenia funduszu nie oznacza jego natychmiastowej likwidacji, a jedynie brak obowiązku naliczania nowych odpisów. Rachunek funduszu będzie nadal zasilany np. ze zwrotu pożyczek. Obowiązki pracodawcy dotyczące gospodarowania zasobami funduszu istnieją dopók...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »