Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

04.11.2019

Rezygnacja z kasy fiskalnej

Pytanie: Wnioskodawca chciałby skorzystać z istniejącego zwolnienia i zrezygnować z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz wyrejestrować posiadaną kasę z Urzędu Skarbowego. Czy Wnioskodawca może zaprzestać prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wobec objęcia zakresem zwolnienia? Jakie kroki powinien poczynić Wnioskodawca celem zgłoszenia zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 lipca 2019 r. (data wpływu 23 lipca 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2019 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

K. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. (dalej jako: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, jest ujęta w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod pozycją 1102 prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wnioskodawca jest również czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca zawiera umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, zgodnie z którymi świadczone są usługi telekomunikacyjne - na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów. Wnioskodawca w sierpniu 2015 roku zgłosił do Naczelnika Urzędu Skarbowego dane dotyczące kasy rejestrującej. W dniu 28 sierpnia 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w B. zawiadomił Wnioskodawcę o zarejestrowaniu kasy oraz nadaniu jej numeru ewidencyjnego. Podkreślić należy, iż w dacie dokonywania zgłoszenia kasy udział świadczonych usług telekomunikacyjnych przez Wnioskodawcę w całkowitym obrocie Wnioskodawcy realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku był wyższy niż 80% - dalej jako udział procentowy obrotu. W dalszych latach obrotowych udział procentowy obrotu za każdym był wyższy, niż 80%. Wskazać należy, iż w ten sposób Wnioskodawca był objęty wyłączeniami na mocy kolejno obowiązujących rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oznacza, to że Wnioskodawca obecnie również jest objęty zwolnieniem, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 2519).

Wnioskodawca chciałby skorzystać z istniejącego zwolnienia i zrezygnować z ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz wyrejestrować posiadaną kasę z Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy Wnioskodawca może zaprzestać prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wobec objęcia zakresem zwolnienia?
 2. Jakie kroki powinien poczynić Wnioskodawca celem zgłoszenia zaprzestania prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Zdaniem Wnioskodawcy, może on skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 3 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2018 r., a w związku z tym uzasadnione jest zaprzestanie prowadzenia ww. ewidencji sprzedaży.

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących Wnioskodawca powinien podjąć następujące czynności:

 1. wystawić raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. niezwłocznie dokonać odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzić z tej czynności protokół,
 3. złożyć protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;
 4. sporządzić i złożyć, wraz z protokołem z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego - wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas.

Na wstępie zaznaczyć należy, że Wnioskodawca wprawdzie prowadzi sprzedaż usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług obligowałoby go do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jednak na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie wydanych rozporządzeń Minister Finansów może czasowo zwolnić z przedmiotowego obowiązku określone grupy podatników.

Wobec Wnioskodawcy zastosowanie ma zwolnienie określone w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 28 grudnia 2018 r. - wskazujący na możliwość skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia z ww. obowiązku. Zgodnie z tym przepisem zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym dotyczy „podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%”. Zaznaczyć bowiem należy, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczą się w zakresie usług wymienionych w części I załącznika do przedmiotowego rozporządzenia na pozycji 21 - Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy o podatku od towarów i usług, tj. usługach telekomunikacyjnych - rozumianych jako usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obrazów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju informacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użytkowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapewnieniem dostępu do ogólnoświatowych sieci informacyjnych.

Wnioskodawca oświadcza również, że udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że może zaprzestać stosowania kas rejestrujących do ewidencji sprzedaży na podstawie wyżej wymienionego wyłączenia.

Stanowisko Wnioskodawcy ma potwierdzenie w praktyce interpretac...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100