Rezerwy na nagrody jubileuszowe – ujęcie w księgach rachunkowych

Zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z29września 1994r. orachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z2009r., nr152, poz. 1223, zpóźn.zm.) jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wwysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających nabieżący okres sprawozdawczy, wynikających wszczególności zobowiązku wykonania związanych zbieżącą działalnością przyszłych świadczeń narzecz pracowników, wtym świadczeń emerytalnych.

Jednym z takich świadczeń są nagrody jubileuszowe, które przysługują pracownikom za długoletnią pracę.

Jest to świadczenie fakultatywne o charakterze:

 • zakładowym: obowiązek wypłaty nagrody wynika z zakładowego układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę,
 • zawodowym: obowiązek wypłaty nagrody wynika z przepisów prawnych dotyczących niektórych grup zawodowych, np. górników, nauczycieli.

Wymiar nagrody

Podstawę wymiaru nagrody stanowi miesięczne wynagrodzenie pracownika obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy bądź najniższe krajowe wynagrodzenie w zależności od przebiegu pracy.

Zwykle zasady wypłat nagród jubileuszowych określa układ zbiorowy pracy albo odpowiednie regulacje dotyczące zakładowych systemów wynagradzania. Jeżeli nagrody jubileuszowe są wypłacane przez pracodawców nie częściej niż co 5 lat dla jednego pracownika, wówczas nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W konsekwencji mamy niższą podstawę do tworzenia rezerwy – bez uwzględniania składek obciążających pracodawcę.

Regulacje KSR

Zgodnie z KSR 6 właściwym szacunkiem nakładów niezbędnych do wypełnienia obecnego obowiązku jest kwota, którą – zgodnie z racjonalnymi przesłankami – jednostka gospodarcza zapłaciłaby:

 • w ramach wypełnienia obowiązku na dzień bilansowy,
 • w zamian za przeniesienie tego obowiązku w ten sam dzień na osobę trzecią.

Stosownie do powołanych w KSR 6 przepisów MSR 19 przy szacowaniu kwoty, na którą powinna być utworzona rezerwa, jednostka powinna:

 • wykorzystać własne doświadczenia lub odpo...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »