Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne

W myśl zasady memoriału oraz zasady współmierności przedsiębiorstwo zobowiązane jest doustalenia przychodów ikosztów ściśle związanych zdanym okresem sprawozdawczym. Jest to ważne dla rzetelnego i jasnego opisu sytuacji majątkowej jednostki gospodarczej. Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rezerw jest obowiązkiem jednostki zgodnie zprzepisami ustawy orachunkowości oraz zasadami opisanymi wKSR nr6. Rozróżnienie ich jest jednak częstym problemem. Naczym zatem polega różnica?

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą podstawowej działalności jednostki. Tworzone są one w celu prawidłowego ukazania kosztów i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym, które powstają w wyniku zrealizowanych na rzecz jednostki usług lub dostaw, a za które nie otrzymała ona jeszcze faktury. Sytuację taką przedstawia poniższy przykład.

Przykład:

Spółka z o.o. w grudniu 2016 r. skorzystała z usług księgowych, ale nie dysponuje ona jeszcze fakturą z tego tytułu. Zobowiązanie oszacowane jest na 6000 zł. Spółka stosuje ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5.

W tym przypadku mamy do czynienia z biernym rozliczeniem kosztów, gdyż koszt jest współmierny w danym okresie sprawozdawczym, jednak zostanie poniesiony w przyszłym roku.

W grudniu 2016 r. dokonujemy następujących księgowań:

 • strona Wn konta 550 Koszty zarządu kwota 6000 zł,
 • strona Ma konta 640 Rozliczenie międzyokresowe kosztów kwota 6000 zł.

W roku 2017, po otrzymaniu faktury, która została wystawiona na kwotę 5000 zł netto, spółka powinna dokonać następujących księgowań:

 • strona Wn konta 402 Usługi obce kwota 5000 zł,
 • strona Wn konta 222 VAT naliczony kwota 1150 zł,
 • strona Ma konta 202 Rozrachunki z dostawcami kwota 6150 zł,
 • strona Wn konta 640 Rozliczenie międzyokresowe kosztów kwota 5000 zł,
 • strona Ma konta 490 Rozliczenie kosztów kwota 5000 zł,
 • strona Wn konta 640 Rozliczenie międzyokresowe kosztów kwota 1000 zł,
 • strona Ma konta 550 Koszty zarządu kwota 1000 zł.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm., dalej: uor):

Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

 1. ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
 2. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą dzi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »