Remont elewacji budynku jako ulepszenie środka trwałego

Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest w trakcie wykonywania remontu elewacji frontowej budynku stanowiącego miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Celem remontu elewacji jest ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zapobiegnięcie jej przedwczesnemu niszczeniu. Czy remont elewacji frontowej budynku stanowi ulepszenie środka trwałego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 października 2013 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 listopada 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wskazanych we wniosku wydatków, jako poniesionych na ulepszenie środka trwałego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji wskazanych we wniosku wydatków, jako poniesionych na ulepszenie środka trwałego.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest w trakcie wykonywania remontu elewacji frontowej budynku stanowiącego miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Przedmiotowy budynek został wpisany do rejestru zabytków. Zakres prac remontowych obejmuje: oczyszczenie elementów elewacji, wymianę stolarki okiennej ze zużytej drewnianej na stolarkę drewnianą przy czym zapewniającą lepsze uszczelnienie akustyczne oraz termiczne budynku, odnowienie gzymsów, wymianę podokienników z blachy stalowej na podokienniki wykonane z blachy miedzianej, wymianę rynien stalowych na rynny miedziane, odnowienie bramy wjazdowej. Celem remontu elewacji jest ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej elewacji oraz zapobiegnięcie jej przedwczesnemu niszczeniu. Koszt remontu elewacji frontowej przewidziano na około 225.963,14 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisany powyżej remont elewacji frontowej budynku stanowi ulepszenie środka trwałego?

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany powyżej remont elewacji frontowej budynku należy zaliczyć do kosztu uzyskania przychodu rozliczanego w czasie. Zasada periodyzacji, wynikająca z przepisów o rachunkowości, wymaga aby jednostki gospodarcze ujmowały wyniki swojej działalności z podziałem na okresy sprawozdawcze (art. 39 ustawy o rachunkowości). W praktyce nie wszystkie ponoszone przez jednostkę koszty dotyczą produktów lub innych efektów działalności wytworzonych bądź wykonanych w tym czasie. Część kosztów może bowiem dotyczyć rezultatów działalności osiągniętych w innych okresach. Zarachowanie ich w ciężar kosztów działalności w okresie poniesienia mogłoby istotnie zniekształcić rachunek zysków i strat i wynik finansowy jednostki gospodarczej. Takie zdarzenie miałoby miejsce w jednostce, gdyby wydatek, poniesiony w okresie x, zarachować w koszty uzyskania przychodu tego okresu. Wątpliwość Wnioskodawcy wynika z faktu, iż wykonane prace związane z remontem elewacji budynku frontowego stanowią również ulepszenie środka trwałego i tym samym przedmiotowe ulepszenie podlega amortyzacji. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Natomiast zgodnie z brzmieniem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) powyżej wskazanej ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych, przy czym wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości n...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »