Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.11.2016

Rekompensata za rezygnację ze służbowego samochodu w kosztach działalności

Pytanie podatnika: Czy Spółka może zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów, jako kosztów związanych z zachowaniem źródła przychodu, całą kwotę wypłaconą pracownikom jako dodatek z tytułu rezygnacji z samochodu służbowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 10 października 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wypłaconych pracownikom z tytułu rezygnacji z samochodów służbowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności wypłaconych pracownikom z tytułu rezygnacji z samochodów służbowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka akcyjna (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”), prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży leków i wyrobów medycznych. Spółka podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce. Wnioskodawca zapewnia samochody służbowe pracownikom (np. przedstawicielom handlowym), dla których są one podstawowym narzędziem pracy. Spółka pozyskuje pojazdy przede wszystkim na podstawie umów leasingu (leasing operacyjny).
W związku z powyższym, Spółka ponosi znaczne wydatki związane zarówno z samą obsługą umów leasingu, jak i późniejszego użytku samochodów. Do wydatków tych zalicza się m.in. wydatki związane z zakupem paliwa, napraw samochodów, kosztów ubezpieczenia, opłat serwisowych ponoszonych na rzecz leasingodawcy itp.

Spółka zamierza wprowadzić regulamin wewnętrzny, który będzie przewidywał możliwość rezygnacji przez pracowników z przyznania samochodu służbowego, w zamian za wypłatę określonej kwoty (nazywanej w regulaminie wewnętrznym „dodatkiem pieniężnym”), stanowiącej „rekompensatę” w zamian za to, że Spółka nie będzie musiała ponosić wydatków związanych z pozyskaniem i utrzymaniem pojazdu. Rezygnujący z samochodu służbowego pracownik Spółki, złoży pisemne oświadczenie i jednocześnie wraz z jego złożeniem, przysługiwać mu będzie określona w regulaminie kwota dodatku z tytułu rezygnacji. Pracownik (przedstawiciel handlowy) w razie wyrażenia woli rezygnacji z przyznania samochodu, otrzymywałby w zamian miesięczny dodatek pieniężny w określonej (stałej) wysokości np. 2.500 zł, stanowiący rekompensatę za to, że Spółka nie będzie musiała ponosić wydatków związanych z pozyskaniem i utrzymaniem samochodu. Kwota dodatku będzie ustalana zgodnie z decyzją Zarządu w zależności od ilości obsługiwanych klientów oraz wyznaczonych zadań do wykonania, intensywności kontaktów z klientami oraz miejsc prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Przyznana kwota dla pracownika będzie stanowiła źródło przychodu ze stosunku pracy, będzie opodatkowana oraz będą od niej odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W związku z rezygnacją z samochodu służbowego, pracownik zobowiązany jest w przypadku konieczności wykonania czynności służbowych, wymagających dotarcia w określone miejsce, w którym musi wypełniać obowiązki służbowe do zapewnienia transportu we własnym zakresie. Pracownik posiada pełną swobodę wyboru środka transportu, w tym także roweru, skutera, motocykla, samochodu prywatnego, czy korzystania z publicznego środka transportu.

W szczególności, Spółka nie będzie zawierać umów najmu samochodów prywatnych do celów działalności Spółki. Nie będzie także prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów. Dokonane przez pracownika wydatki, w związku z potrzebą dotarcia do miejsca wykonania pracy, będą wydatkami prywatnymi i nie będą podlegać zwrotowi. Wskazany przez Spółkę „dodatek” nie będzie dotyczył przedmiotowych wydatków - nie będzie formą ich zwrotu. Podkreślić należy jeszcze raz, że przedmiotowa kwota będzie wypłacana z tytułu rezygnacji z przyznania przedstawicielom narzędzia pracy jakim jest pojazd samochodowy.

W związku z wypłacanym pracownikowi miesięcznym dodatkiem, Spółka nie musiałaby ponosić wydatków związanych z pozyskaniem samochodu, w szczególności opłacania rat leasingowych, kosztów związanych z ubezpieczeniem, serwisowaniem, zakupem paliwa, naprawami itp. Zaoszczędzone kwoty Spółka będzie mogła przeznaczyć na dalszy rozwój i działalność bieżącą.

Podkreślenia wymaga fakt, że na moment sporządzania wniosku żaden z uprawnionych pracowników nie skorzystał z opisanej w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) formy rezygnacji z samochodu służbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) Spółka może zaliczyć na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), do kosztów uzyskania przychodów, jako kosztów związanych z zachowaniem źródła przychodu, całą kwotę wypłaconą pracownikom jako dodatek, o których mowa w opisie stanu faktycznego (winno być: zdarzeniu przyszłym), z tytułu rezygnacji z samochodu służbowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłata stanowiąca formę rekompensaty dla pracownika, któremu należałby się samochód służbowy (zgodnie z regulacjami wewnętrznymi), w przypadku rezygnacji przez pracownika z tego uprawnienia, stanowić będzie dla Spółki koszt podatkowy, jako wydatek związany z zachowaniem źródła przychodu.

Za powyższym stanowiskiem stoi następująca argumentacja:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »