Rekompensata z tytułu rozwiązania umowy dzierżawy podlega VAT

Ustalanie statusu wypłacanego wynagrodzenia, jako podlegającego bądź nie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, należy oceniać w kontekście związku z konkretnym świadczeniem. Zatem, jeżeli płatność o charakterze odszkodowawczym nie będzie miała bezpośredniego związku z żadną czynnością mającą charakter świadczenia ze strony wydzierżawiającego, wówczas kwota otrzymanych odszkodowań nie będzie mieściła się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która jest dzierżawcą nieruchomości gruntowej w oparciu o umowę zawartą na czas określony. W dniu 5 lutego 2021 zostało zawarte porozumienie stron w przedmiocie rozwiązania przedmiotowej umowy dzierżawy pomiędzy spółką (sąsiadująca z nieruchomością gruntową), właścicielem (nieruchomości gruntowej) oraz dzierżawcą (nieruchomości gruntowej). Spółka porozumiała się z właścicielem i odkupuje wymienioną nieruchomość gruntową, a dzierżawca oświadcza, że wyraża wstępną zgodę na rozwiązanie umowy dzierżawy pod warunkiem, że właściciel lub inny podmiot (domyślnie spółka) wpłaci na jego rzecz kwotę 275 tys. zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. tytułem rekompensaty za rozwiązanie umowy dzierżawy przed umownym terminem jej obowiązywania tj. przed dniem 31 grudnia 2021 r.

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zapłata w formie rekompensaty jest związana ze zobowiązaniem się otrzymującego daną kwotę do wykonania czynności, polegającej na opuszczeniu nieruchomości, zgodnie z zapisem w zawartym trójporozumieniu dotyczącym warunków wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy. W zawartej z wydzierżawiającym umowie dzierżawy oraz późniejszych aneksach do tej umowy nie wskazano na możliwość rozwiązania umowy za zapłatą określonej kwoty. Taka możliwość jest zawarta w trójporozumieniu stron dotyczącym warunków wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy. Właściciel terenu zdecydował o sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Spółka chciał wiedzieć, czy otrzymana przez dzierżawcę kwota (która w jej ocenie stanowi odszkodowanie) powinna być wyłączona z opodatkowania i uznana za odszkodowanie. Jej zdaniem - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji pojęcia „odszkodowanie”. Zatem w niezbędnym zakresie należy posiłkować się przepisami prawa cywilnego. Odszkodowanie za doznaną szkodę majątkową lub niemajątkową uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, z którym przepisy łączą obowiązek naprawienia szkody. Ponadto między zdarzeniem, a zaistniałą w jego wyniku szkodą musi istnieć związek przyczynowy.

W myśl postanowień art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że na gruncie stosunków cywilnoprawnych, szkoda polega na nienależytym wykonaniu bądź niewykonaniu zobowiązania przez dłużnika, istnieniu adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem, a szkodą. Brak tych przesłanek powoduje, że nie mamy do czynienia ze szkodą, za powstanie której dłużnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

W powyższych granicach, w braku odmien...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »