Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.07.2016

Refundacja z urzędu pracy powoduje korektę kosztów wynagrodzeń?

Pytanie podatnika: Spółka zawarła umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, której przedmiotem jest określenie szczegółowych warunków refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Czy przychód z tyt. zwrotu części wynagrodzenia nie stanowi przychodu w podatku dochodowym, a jednocześnie naliczone wynagrodzenie pracownika ujęte w księgach rachunkowych w kwocie wynikającej ze stosunku pracy, pomimo, że refundacja nie pokrywa całej kwoty, zalicza się do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 20 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy przychód z tytułu zwrotu części wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy nie stanowi przychodu w podatku dochodowym - jest nieprawidłowe,
  • czy naliczone wynagrodzenie pracownika ujęte w księgach rachunkowych w kwocie wynikającej ze stosunku pracy, pomimo, że refundacja nie pokrywa całej kwoty, zalicza się do kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

  • czy przychód z tytułu zwrotu części wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy nie stanowi przychodu w podatku dochodowym,
  • czy naliczone wynagrodzenie pracownika ujęte w księgach rachunkowych w kwocie wynikającej ze stosunku pracy, pomimo, że refundacja nie pokrywa całej kwoty, zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 9 czerwca 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-403/16/MS wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 20 czerwca 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (sformułowany ostatecznie w uzupełnieniu z 20 czerwca 2016 r.):

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji konstrukcji metalowych i ich części, a ewidencja księgowa prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. W dniu 29 lutego 2016 r. Spółka zawarła umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, której przedmiotem jest określenie szczegółowych warunków refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. - 150f ust. 1.

Art. 4 pkt 1 ww. umowy stanowi, że Urząd zobowiązuje się do refundacji przez okres 12 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez Spółkę w kwocie 1800,00 zł + 328,68 zł miesięcznie.

Refundacja, o której mowa, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, tak stanowi art. 6 umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. Ponadto Spółka otrzymała zaświadczenie o pomocy de minimis.

Zatrudniony pracownik otrzymał umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, a jego wynagrodzenie wynosi 1850 zł brutto. Składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez Spółkę z tytułu tejże umowy o pracę, wynoszą 384,99 zł. Wynagrodzenia wypłacane są do 10 dnia następnego miesiąca i podatkowo ujmowane są w kosztach uzyskania przychodu w miesiącu, którego dotyczą.

W związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej do 30 roku życia, Spółka skorzystała z refundacji części poniesionych kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne wynikających z zawartej umowy o pracę.

Wynagrodzenie wypłacane jest pracownikowi przez Spółkę do 10 dnia każdego miesiąca, a refundację Spółka otrzymuje w miesiącu następującym po miesiącu, którego refundacja dotyczy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, że przychód z tyt. zwrotu części wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy nie stanowi przychodu w podatku dochodowym, a jednocześnie naliczone wynagrodzenie pracownika ujęte w księgach rachunkowych w kwocie wynikającej ze stosunku pracy, czyli 1850 zł brutto, pomimo, że refundacja nie pokrywa całej kwoty, zalicza się do podatkowych kosztów uzyskania przychodu?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Pomoc de minimis, udzielona Spółce przez Urząd Pracy na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy spełnia warunki przytoczonego powyżej art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dla celów podatkowych wynagrodzenia pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »