Refakturowanie mediów przy najmie a możliwość odliczenia VAT

Pytanie podatnika: Jeżeli opłaty z tytułu mediów najemca/dzierżawca lokalu użytkowego pokrywa procentowo w stosunku do kosztów poniesionych dla całego budynku, to czy wówczas Wnioskodawca ma prawo do odliczenia odpowiadającej temu procentowi części podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu mediów dla budynku, w którym znajduje się ten lokal?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2017 r. (data wpływu 6 marca 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 22 maja 2017 r. (data wpływu 26 maja 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości częściowego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu mediów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości częściowego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu mediów. Wniosek został uzupełniony 26 maja 2017 r. o wskazanie elektronicznego adresu do doręczeń.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach swojej działalności wynajmuje lokale użytkowe oraz mieszkalne w budynkach, które są jej własnością. Gmina prowadzi działalność zarówno niepodlegającą VAT, zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.
Najemcy/Dzierżawcy lokali użytkowych, prowadzący działalność gospodarczą płacą czynsz, faktury za czynsz są wystawiane tym kontrahentom ze stawką podstawową podatku VAT. Umowy najmu lub dzierżawy regulują wysokość czynszu i termin płatności. Gmina obciąża również niektórych użytkowników lokali użytkowych opłatami za media, czyli z tytułu kosztów energii elektrycznej, dostawy wody oraz gazu i opłatami za usługi telekomunikacyjne, koszty te są ponoszone przez Gminę w związku z funkcjonowaniem budynku, faktury z tytułu tej sprzedaży dokonywanej przez Gminę są wystawiane w imieniu Gminy przez Urząd Gminy.

Gmina nabywa i będzie nabywać media od podmiotów trzecich na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami dostawcami mediów. Media są refakturowane zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy lub najmu bez doliczania marży.

W przypadku ewentualnego braku zapłaty przez najemcę/dzierżawcę lokalu określonej w umowie należności z tyt. czynszu i mediów, należności te są dochodzone na drodze sądowej.

W niektórych budynkach, w których są wynajmowane lokale użytkowe na cel prowadzenia działalności gospodarczej nie są zainstalowane podliczniki energii elektrycznej, wody lub gazu.

W takich przypadkach w umowie opłaty za media określone są wtedy zazwyczaj procentowo w stosunku do ilości energii, wody lub gazu zużytej w danym okresie przez cały budynek.

Przykładowo:
Użytkownik lokalu użytkowego zgodnie z umową ma ponosić koszty centralnego ogrzewania oraz wody w wysokości 50% faktycznie poniesionych kosztów w budynku, Gmina na podstawie faktury od dostawcy mediów obciąża lokal w wysokości 50% kosztów. Jeżeli Gmina otrzyma fakturę od dostawcy wody zgodnie z którą zużyto 100 m3 w danym okresie, wówczas kosztami 50% tej wody, czyli w tym przypadku kosztami 50 m3, byłby obciążony najemca tego lokalu użytkowego, Gmina wystawi najemcy lokalu użytkowego fakturę sprzedaży za 50 m3 wody.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jeżeli opłaty z tytułu mediów najemca/dzierżawca lokalu użytkowego pokrywa procentowo w stosunku do kosztów poniesionych dla całego budynku, to czy wówczas Gmina ma prawo do odliczenia odpowiadającej temu procentowi części podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupu mediów dla budynku, w którym znajduje się ten lokal, jeżeli Gmina prowadzi działalność niepodlegającą VAT, zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku gdy w niektórych lokalach użytkowych nie są zainstalowane podliczniki, a opłaty z tyt. mediów są pokrywane przez najemców/dzierżawców w sposób procentowy określony w umowie przez strony w stosunku do kosztów zużycia mediów w całym budynku, wówczas Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych otrzymanych od dostawców mediów w części odpowiadającej temu procentowi, ponieważ istnieje możliwość ścisłego przyporządkowania poniesionego zakupu do sprzedaży opodatkowanej VAT, a jak wynika z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z faktur dotyczących nabycia mediów w danym budynku przez Gminę, Gmina ma prawo odliczyć podatek naliczony w wysokości odpowiadającej procentowo dokonanej później sprzedaży opodatkowanej, czyli np. jeśli użytkownik lokalu użytkowego zgodnie z umową ma ponosić koszty centralnego ogrzewania oraz za wodę w wysokości 50% faktycznie poniesionych kosztów w budynku, Gmina na podstawie faktury od dostawcy mediów obciąży lokal użytkowy w wysokości 50% kosztów. Zatem jeżeli Gmina otrzyma fakturę zakupu od dostawcy wody zgodnie, z którą zużyto 100 m3 wody w danym okresie w całym budynku, wówczas kosztami 50% tej wody, czyli w tym przypadku kosztami 50 m3 zostanie obciążony najemca lokalu użytkowego na podstawie faktury. Gmina w tym wypadku ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od faktury zakupu dla 50 m3 wody zużytej w tym budynku, ponieważ te 50 m wody służy czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT – zatem zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Istnieje dostrzegalny związek pomiędzy zakupem a sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT, ponieważ Gmina płaci podatek VAT należny od tej części, którą pokrywa za media najemca/dzierżawca lokalu użytkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »