Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.04.2017

Rata leasingowa jako koszt uzyskania przychodu

Pytanie podatnika: Czy pierwsza rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2016 r. (data wpływu 4 stycznia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 lutego 2017 r. (data wpływu 27 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą – świadczy usługi transportowe. Ze względu na wysokie obroty prowadzi księgi rachunkowe. Do celów prowadzonej działalności zawiera umowy leasingów operacyjnych na ciągniki siodłowe i naczepy, które spełniają warunki określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz finansujący w dniu zawarcia umów leasingów nie korzystali ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie przepisów wymienionych w art. 23b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warunkiem wydania przedmiotów leasingu jest uiszczenie pierwszej raty leasingowej, która stanowi 20%-35% wartości przedmiotu leasingu.
Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że pierwsza opłata leasingowa nie ma charakteru należności z tytułu używania przedmiotu leasingu, ma charakter należności warunkującej wykonanie umowy leasingu przez finansującego. Pierwsza opłata ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, niezależnej od pozostałych rat leasingowych uiszczanych w trakcie trwania umowy leasingu, gdyż jej opłacenie, zgodnie z treścią umowy leasingu, warunkuje nabycie przedmiotu leasingu przez finansującego. Brak wniesienia opłaty stanowi podstawę do rozwiązania umowy leasingu przez finansującego w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie korzystającego oraz do żądania naprawienia szkody przez korzystającego. Pierwsza opłata stanowi wynagrodzenie finansującego za czynności przygotowawcze do wydania przedmiotu leasingu, nie dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy, warunkuje zawarcie umowy i wydanie przedmiotu leasingu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy pierwsza rata leasingowa stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?


Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsza rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia, zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy bowiem do kosztów pośrednio związanych z przychodami, które są potrącalne w dacie ich poniesienia. Nie jest to bowiem wydatek dotyczący okresu przekraczającego rok podatkowy. Przepisy nie wskazują przy tym, że pierwsza rata leasingowa obejmuje lub dotyczy całego okresu leasingu. Zapłata pierwszej raty leasingowej, jako warunek do zawarcia umowy leasingu musi być dokonana, w celu spełnienia dalszych warunków umowy, co przesądza o tym, że jest kosztem uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia. Bez wniesienia powyższej opłaty przedmiot leasingu nie zostałby wydany, a więc de facto nie doszłoby do zawarcia umowy.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, pierwsza rata leasingowa dotyczy nie tyle samego okresu trwania umowy leasingu, lecz w ogóle prawa do skorzystania z niego. Tak więc powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie.

Powyższy pogląd ma oparcie w orzecznictwie sądowym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 listopada 2011 r. sygn. akt II FSK 864/10 stwierdził: Naczelny Sąd Administracyjny aprobuje stanowisko Sądu pierwszej instancji odnoszące się do momentu kwalifikacji czynszów inicjalnych oraz czynszów zerowych jako pośrednich kosztów uzyskania przychodów, których jednakże nie można powiązać z przychodami uzyskiwanymi w okresie przekraczającym rok podatkowy. Zagadnienie prawnopodatkowej kwalifikacji czynszów inicjalnych było już przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w sposób jednolity przyjmował, że opłatę wstępną, stanowiącą wynagrodzenie finansującego za czynności przygotowawcze do wydania przedmiotu leasingu, zalicza się jednorazowo do kosztów podatkowych, w dacie jej poniesienia (por. wyroki NSA z dnia 19 marca 2010 r. II FSK 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »