Rachunkowość. Zdarzenia po dniu bilansowym

Obowiązkiem jednostki jest ujawnienie wrocznym sprawozdaniu finansowym wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących roku bilansowego, czyli roku, zaktóry sprawozdanie jest przygotowywane. Ustawodawca wart.54 ust.1 ustawy z29września 1994r. orachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z2016r., poz.1047, zpóźn. zm., dalej uor), nie dokońca iwsposób bardzo ogólny normuje zasady ewidencji zdarzeń, które miały miejsce posporządzeniu sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem.

Z racji tego, iż pojawiało się wiele niejasności co do interpretacji wyżej wymienionego przepisu w lipcu 2012 r. został uchwalony Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 (dalej: KSR 7) pt. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja. Bardziej szczegółowo precyzuje on zasady ujmowania wszelkich zdarzeń gospodarczych zaistniałych w danym roku obrotowym przez jednostki, które zobligowane są do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Główny cel KSR 7 to określenie zasad ujmowania przez jednostki kontynuujące działalność w księgach rachunkowych i rocznych sprawozdaniach finansowych skutków zmian zasad (polityki) rachunkowości, zmian wartości szacunkowych, a także korekty błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych, oraz zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym, w świetle przepisów ustawy o rachunkowości. Określa również sposób prezentowania w sprawozdaniach finansowych danych zapewniających ich porównywalność.

Według KSR 7 do zdarzeń po dniu bilansowym zalicza się wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ze względu na wpływ na sprawozdanie finansowe zdarzenia te można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

1. Dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy

Do tej grupy zdarzeń możemy zaliczyć zdarzenia następujące po dniu bilansowym, a przed datą zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, co szczegółowo wymienia KSR 7 pkt 6.1 lit. a:

 • korekty przychodów ze sprzedaży za rok ubiegły, które polegają zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży,
 • rozstrzygnięcia sprawy sądowej, które potwierdzają lub zmieniają wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powodują powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy,
 • uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki,
 • ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jednostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem bilansowym) aktywów,
 • przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilansowy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »