Rachunkowość. Zamknięcie roku w spółkach mikro

Ustawodawca od 2014 roku wprowadził do ustawy o rachunkowości kategorię jednostek mikro. W związku nową kategorią jednostek zostały określone również uproszczenia dotyczące rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Definicja jednostek mikro

Ustawodawca w sposób bardzo szeroki definiuje kategorię podmiotów mikro. W rozumieniu art. 3 ust. 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) wśród jednostek mikro wymienione zostały m.in. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe), spółki cywilne, inne osoby prawne, a także oddziały, które w ostatnich 2 latach nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  1. 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  2. 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  3. 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Do jednostek mikro zgodnie w powyższym artykułem ustawodawca zalicza również: związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowe organizacje rolników, organizacje samorządu zawodowego, organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

Kolejna grupa, która jest uprawniona do skorzystania z uproszczeń dla jednostek mikro, to: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości .

Z dniem 1 stycznia 2017 r. z katalogu jednostek mikro usunięto osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro.

Możliwość skorzystania z uproszczeń

W ustawie o rachunkowości przewidziane są uproszczenia dla jednostek mikro, z których mogą skorzystać wyłącznie wtedy, gdy organ zatwierdzający podejmie decyzję w formie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego o ich zastosowaniu. W tym przypadku konieczna jest także aktualizacja polityki rachunkowości danej jednostki. Same spełnienie warunków klasyfikacji jednostek mikro nie przesądza o możliwości stosowania tych uproszczeń.

Ustawodawca nie określił jednak terminu podjęcia uch...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »