Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rachunkowość: PKPiR | Pełna księgowość | Ewidencje podatkowe i księgowe

04.04.2017

Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest dla informacji o wpływach i rozchodach, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, co pozwala lepiej zinterpretować przychody i koszty jednostki.

Obowiązkiem przygotowania rachunku przepływów pieniężnych objęte są jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, gdyż zgodnie z art. 45 ust. 3. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm., dalej: uor) sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, a w przypadku funduszy inwestycyjnych – zestawienie zmian w aktywach netto, oraz rachunek przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem ust. 3a.

Z obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zwolnione zostały jednostki będące w kategorii małych i mikro.

Zakres oraz metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

Zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w KSR nr 1 określono dwie metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, czyli sposoby prezentacji informacji finansowej dotyczącej wpływów i wydatków jednostki.

W myśl art. 3.8. Uchwały nr 5/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z 10 maja 2011 r. (Dz.Urz. Min. Fin. z 2011 r., nr 6, poz. 26 z 2 sierpnia 2011 r.) zgodnie z ustawą rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpośrednią lub pośrednią, przy czym określenie „metoda” dotyczy sposobu prezentacji informacji finansowej o przepływach działalności operacyjnej, a nie technikę obliczeń prowadzących do określonego sposobu prezentacji.

Podobny zapis odnośnie do wyboru metod przygotowania rachunku przepływów pieniężnych znajdziemy w ustawie o rachunkowości. W art. 48b ust. 1–3 uor ustawodawca określił również zakres rachunku przepływów pieniężnych, w myśl którego rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki, wykazuje dane za bieżący i poprzedni rok obrotowy, obejmując informacje w zakresie ustalonym:

 1. dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji  w załączniku nr 1 do ustawy;
 2. dla banków  w załączniku nr 2 do ustawy;
 3. dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji  w załączniku nr 3 do ustawy.

W razie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych za inny okres sprawozdawczy niż określony powyżej rachunek przepływów pieniężnych sporządza się za bieżący okres sprawozdawczy i analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego.

W rachunku przepływów pieniężnych należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej jednostki, z wyjątkiem wpływów i wydatków będących rezultatem zakupu lub sprzedaży środków pieniężnych, przy czym dla właściwego określenia wartości przepływów pieniężnych:

 • przez działalność operacyjną rozumie się podstawowy rodzaj działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, niezaliczone do działalności inwestycyjnej (lokacyjnej) lub finansowej;
 • przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie sk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »