Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.02.2013

Przystąpienie do spółki cywilnej a przychód w PIT nowego wspólnika

Pytanie podatnika: Czy z tytułu przystąpienia do spółki cywilnej, po stronie przystępującego wspólnika pojawi się przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym w postaci np. „świadczenia w naturze”? W razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, to czy ma on być rozpoznany w momencie przystąpienia do spółki, czy też w dacie wpisania go do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej majątek jej wspólników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2012 r. (data wpływu 15 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wstąpienia do spółki cywilnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wstąpienia do spółki cywilnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - przystąpić do dwuosobowej Spółki cywilnej w miejsce ustępującego z niej wspólnika. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski. Majątek Spółki stanowią m.in. nieruchomości oraz środki transportu (samochód osobowy, autokary). Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą, a jako jej właściciele wpisani są wspólnicy (osoby fizyczne) na zasadzie „wspólności łącznej wspólników spółki cywilnej”.

W przyszłości może dojść do sytuacji, w której jeden ze wspólników Spółki wystąpi z niej, a w jego miejsce wstąpi Wnioskodawca jako nowy wspólnik, wnosząc do Spółki tytułem wkładu własną pracę.

Możliwość zmiany składu osobowego spółki cywilnej znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, czego przykładem jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1995 r., zawierająca tezę: „Dopuszczalne jest wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika i przejęcie przez niego dotychczasowych zobowiązań oraz uprawnień za zgodą pozostałych wspólników, w tym jednocześnie ustępujących z tej spółki”.

Ponieważ jednym z elementów majątku Spółki cywilnej jest nieruchomość, czynność zmiany składu osobowego zostanie dokonana z zachowaniem formy aktu notarialnego. W jego treści ustępujący wspólnik przeniesie własność nieruchomości na rzecz dotychczasowego i nowego wspólnika. Wnioskodawca zostanie wpisany do księgi wieczystej jako współwłaściciel.

W umowie spółki udział Wnioskodawcy (przystępującego wspólnika) w zyskach i stratach Spółki zostanie określony na 5%.

Wspólnicy dokonają rozliczenia ustępującego wspólnika ze stosunku Spółki, zgodnie z przepisami art. 871 Kodeksu cywilnego. Należy również wyjaśnić, że dotychczasowymi wspólnikami Spółki są członkowie rodziny (ojciec i córka), natomiast Wnioskodawca jest mężem wspólniczki i tym samym zięciem ustępującego wspólnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu przystąpienia do Spółki cywilnej, po stronie przystępującego wspólnika pojawi się przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym w postaci, np. „świadczenia w naturze”... W razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, to czy ma on być rozpoznany w momencie przystąpienia do Spółki, czy też w dacie wpisania go do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej majątek jej wspólników?

Zdaniem Wnioskodawcy, przystąpienie do Spółki cywilnej, w sytuacji, gdy w miejsce ustępującego wspólnika zostanie On wpisany jako współwłaściciel na prawie wspólności łącznej wspólników Spółki cywilnej do księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej majątek wspólników tej Spółki, nie stanowi źródła przychodu, w związku z czym nie powstanie u Niego z tego tytułu przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej uważa się także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy.

Stosownie natomiast do treści ostatniego z powołanych przepisów, wolna od podatku dochodowego jest „wartość świadczeń w naturze” i innych nieodpłatnych świadczeń (...) otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »