Przypadki, w których można anulować fakturę VAT

Ani przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy, nie regulują kwestii dotyczącej anulowania wystawionych faktur. W praktyce jednak – w drodze wyjątku – jest dopuszczalne anulowanie faktury, sprowadzające się do przekreślenia oryginału i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji (o przyczynie i okolicznościach anulowania) uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie.

Zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w przemyśle piwowarskim. Działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT), a Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje sprzedaży towarów oraz świadczy usługi na rzecz swoich klientów. W celu prawidłowego dokumentowania przeprowadzanych transakcji, Wnioskodawca wystawia m.in. faktury sprzedażowe, a także faktury korygujące dokumentujące m.in. przyznanie rabatów (dalej łącznie: Faktury).

W toku prowadzonej działalności zdarzają się sytuacje, w których klient Wnioskodawcy zwraca wysłaną mu Fakturę bez jej księgowania. Zwrócenie Faktury do Wnioskodawcy przez klienta może być konsekwencją np. następujących okoliczności:

Faktury sprzedażowe:

 • Faktura została wystawiona przez Wnioskodawcę w wyniku pomyłki i dotyczy transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca (towary nie zostały dostarczone do klienta/usługa nie została wykonana),

 • Faktura została wystawiona na niewłaściwy podmiot (towary zostały dostarczone/usługa wykonana na rzecz innego podmiotu niż klient, na którego wystawiono Fakturę),

 • Wnioskodawca wysłał do klienta zamówiony towar oraz Fakturę, jednak klient odesłał zamówiony towar oraz Fakturę (klient nie akceptuje faktu transakcji i dokumentującej jej Faktury),

 • Wnioskodawca wysłał do klienta zamówiony towar oraz Fakturę, klient jednak przesyłki nie odebrał i ostatecznie wróciła ona do Wnioskodawcy wraz z Fakturą,

Faktury korygujące dokumentujące m.in. przyznanie rabatów:

 • Faktura została wystawiona przez Wnioskodawcę w wyniku pomyłki i dotyczy transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca (rabat określony na Fakturze nie został przyznany),

 • Faktura została wystawiona na niewłaściwy podmiot (rabat został przyznany na rzecz innego podmiotu niż klient, na którego wystawiono Fakturę).

W opisanych powyżej sytuacjach klienci nie ujmują finalnie odesłanych Faktur ani w swoich księgach, ani w rozliczeniach VAT (rejestry VAT).

Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, w przypadku odesłania przez klienta do Wnioskodawcy Faktury bez jej księgowania, Wnioskodawca dokonuje tzw. „anulowania Faktury”. Anulowanie Faktury u Wnioskodawcy sprowadza się do następujących czynności:

 • wszystkie egzemplarze Faktury zostają przekreślone (przy czym Wnioskodawca zaznacza, że jest w posiadaniu wszystkich egzemplarzy takiej Faktury),

 • do anulowanej Faktury dołączany jest opis potwierdzający fakt anulowania Faktury oraz opisujący przyczynę anulowania Faktury (np. w formie wydruku korespondencji mailowej dotyczącej sprawy),

 • anulowane Faktury są przechowywane wraz z dokumentacją księgową Wnioskodawcy.

Pytanie Wnioskodawcy

Czy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca może anulować zwróconą przez klienta Fakturę i w związku z czym może nie ujmować anulowanej Faktury w ewidencji prowadzonej dla celów VAT (rejestry VAT) oraz nie wykazywać kwot wynikających z anulowanej Faktury w deklaracji VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca może anulować zwróconą przez klienta Fakturę i w konsekwencji może nie ujmować anulowanej Faktury w ewidencji prowadzonej dla celów VAT (rejestry VAT) oraz nie wykazywać kwot wynikających z anulowanej Faktury w deklaracji VAT.

Uzasadnienie Wnioskodawcy

 

Faktury sprzedażowe

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, t. j. ze zmian.; dalej: ustawa o VAT), podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. sprzedaż na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz otrzymanie zaliczki.

Pod pojęciem sprzedaży rozumie się, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Przez dostawę towarów rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel – art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów – art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Faktury, zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy o VAT, powinny być wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest nabywcy towarów lub usług, natomiast drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujący sprzedaży.

Ustawa o VAT określa również sytuacje, w których należy wystawić fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT,

 • udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT,

 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT,

 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT.

W szczególności:

 • Wnioskodawca nie udzielił obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT,

 • Wnioskodawca nie udzielił opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT,

 • nie dokonano na rzecz Wnioskodawcy zwrotu towarów i opakowań,

 • nie dokonano na rzecz Wnioskodawcy zwrotu całości lub części zapłat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »