Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.10.2012

Przychody pracownika: Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Pytanie podatnika: Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, z których zajmowaniem wiąże się konieczność dostarczania pracownikom nieodpłatnie odzieży roboczej. Przy czym, pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej i z tego powodu postanowił, że wypłacać będzie środki pieniężne celem zapewnienia prania tej odzieży przez pracowników, tj. ryczałt brutto ustalany kwotowo, nie stanowiący równowartości poniesionych przez pracownika kosztów. Czy ww. świadczenie jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.07.2012 r. (data wpływu 16.07.2012 r.) uzupełnione pismem z dnia 13.09.2012 r. (data nadania 13.09.2012 r., data wpływu 14.09.2012 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 03.09.2012 r. Nr IPPB4/415-574/12-2/JK (data nadania 04.09.2012 r., data doręczenia 06.09.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu wypłaconego ryczałtu za pranie odzieży roboczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.07.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu wypłaconego ryczałtu za pranie odzieży roboczej.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 03.09.2012 r. Nr IPPB4/415-574/12-2/JK (data nadania 04.09.2012 r., data doręczenia 06.09.2012 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, przeformułowanie pytania Nr 2, które winno być związane z przepisami prawa podatkowego, będące przedmiotem interpretacji indywidualnej i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawcy oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w odniesieniu do przeformułowanego pytania Nr 2 a także dostarczenie oryginału pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo Pani I.oraz Pani A. do reprezentacji i odbioru korespondencji dotyczącej wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Z.

Pismem z dnia 13.09.2012 r. (data nadania 13.09.2012 r., data wpływu 14.09.2012 r.) powyższe braki zostały uzupełnione w terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, z których zajmowaniem wiąże się konieczność dostarczania pracownikom nieodpłatnie odzieży roboczej. Odzież własna pracowników mogłaby bowiem ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu. Zajmowanie niektórych stanowisk wymaga korzystania z odzieży służbowej (mundury pracowników ochrony). U pracodawcy tego, odzież służbową traktuje się analogicznie jak odzież roboczą (obowiązek używania do celów służbowych). Stosownie do przepisów art. 2377 i 2378 Kodeksu pracy poświęconych świadczeniom wynikającym z przepisów bhp, mających charakter ogólny i zobowiązujących pracodawcę do szczegółowego określania rodzajów odzieży i obuwia roboczego w konkretnych warunkach, Wnioskodawca określił rodzaj odzieży roboczej i stanowiska, których zajmowanie wymaga używania takiej odzieży w „Regulaminie pracy” w Z.”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora z 10.10.2010 r. Załącznik Nr 6 do wyżej wymienionego Regulaminu został zatytułowany: „Tabela norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej w Z.”. W tabeli tej wymieniono w 35 pozycjach stanowiska pracy, których zajmowanie wymaga używania takiej odzieży. Są to przede wszystkim stanowiska, których zajmowanie wiąże się z konserwacją i obsługą urządzeń zarówno elektrycznych czy sieci wodno - kanalizacyjnych, a także konserwacją mebli, tkanin i gobelinów, papieru, kamienia, metalu oraz posadzek. Ponadto są tam uwzględniani pracownicy tacy jak malarze, murarze, stolarze, spawacze, sprzątaczki, szatniarki, pomoce muzealne, ślusarze, tokarze, pracownicy zajmujący się konserwacją eksponatów muzealnych oraz inspektorzy nadzoru budowlanego i nadzoru konserwatorskiego. Ponadto zostały uwzględnione stanowiska wewnętrznej służby ochrony; w tym wartownicy i konwojenci. Tabela określa także, zakres podstawowego wyposażenia dla każdego ze stanowisk, ilość każdego rodzaju odzieży roboczej, a ponadto okres jej używania.

Obecnie przyjęto, że pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej i z tego powodu postanowił, że wypłacać będzie środki pieniężne celem zapewnienia prania tej odzieży przez pracowników. Przepisy wewnętrzne pracodawcy - Regulamin pracy przewiduje wypłacanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej. W załączniku Nr 7 do Regulaminu pracy, o tytule: „Instrukcja w sprawie zasad gospodarowania odzieżą ochronną, roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej” postanowiono m.in. że ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Postanowienia Regulaminu w tej sprawie (zał. 7, rozdz. IV) brzmią następująco: „…Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej powinien być naliczany po upływie miesiąca. Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej wypłacany jest według trzech kategorii zabrudzenia zgodnie z charakterem faktycznie wykonywanej pracy. Wysokość ekwiwalentu ustala pracodawca w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi”. Zwrot, o którym mowa powyżej: „Wysokość ekwiwalentu ustala pracodawca…” zinterpretowano w ten sposób, że Dyrektor Z. (w porozumieniu ze związkami zawodowymi) określa w zarządzeniu kwoty należności wypłacanych co miesiąc pracownikom używającym odzieży roboczej. Zatrudniony w Z. specjalista ds. bhp wskazał pracodawcy, że stopień zabrudzenia odzieży roboczej (służbowej) należy oceniać według trzech kategorii zabrudzenia i określił częstotliwość prania w każdej z kategorii. Na tej podstawie w Zarządzeniu Dyrektora określone zostało, że dla I kat. zabrudzenia wypłaca się miesięcznie pracownikom kwotę x; w II kat. - kwotę y; w III kat. - kwotę z. Ponieważ są to stałe miesięczne kwoty, takie same w poszczególnych kategoriach zabrudzenia, nie wynikające z wydatkowanych kwot za pranie, nie uwzględniające nawet średnich cen w pralniach wars...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »