Przychody pracownika: Dojazd do pracy służbowym samochodem

Pytanie podatnika: Czy u pracowników Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu korzystania z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca gwarantującego stały nadzór na samochodem służbowym (miejsca parkowania) do siedziby Wnioskodawcy i innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2014 r. (data wpływu 13 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zatrudnia pracowników i jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, dalej: ustawa o PIT).

Z uwagi na charakter wykonywanej pracy, Wnioskodawca zamierza powierzyć pracownikom, samochody służbowe do wyłącznego korzystania na podstawie umowy cywilnoprawnej powierzenia mienia z obowiązkiem zwrotu.

Powierzone samochody służbowe nie stanowią własności Wnioskodawcy, lecz są używane na zasadzie najmu długoterminowego.

Pracownicy, którym zostaną powierzone samochody służbowe, będą mogli używać je również do celów prywatnych. Szczegółowe zasady i warunki używania przez pracowników samochodów służbowych, w tym również do celów prywatnych, zostaną określone w wyżej wymienionej umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a pracownikiem.

Z umowy tej będzie wynikać między innymi obowiązek pracowników do zagwarantowania bezpieczeństwa powierzonego im samochodu służbowego przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, w szczególności poprzez parkowanie w miejscach gwarantujących stały nadzór nad samochodem, np. na parkingu strzeżonym, w garażu, na prywatnej posesji pracownika.

W praktyce parkowanie samochodów służbowych po godzinach pracy pracowników będzie następowało w miejscu ich zamieszkania (albo w jego pobliżu), a więc w miejscu innym aniżeli siedziba Wnioskodawcy lub inne miejsce wykonywania pracy, co oznacza, że pracownicy w celu dotarcia do miejsca pracy będą odbywali tymi samochodami przejazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy i z powrotem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego u pracowników Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu korzystania z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca gwarantującego stały nadzór na samochodem służbowym (miejsca parkowania) do siedziby Wnioskodawcy i innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem?

Zdaniem Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym u pracowników nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu korzystania z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsca gwarantującego stały nadzór nad samochodem służbowym (miejsca parkowania) do siedziby Wnioskodawcy i innego miejsca wykonywania pracy i z powrotem.

Celem udostępnienia pracownikom przez Wnioskodawcę samochodów służbowych jest zapewnienie ich dyspozycyjności oraz mobilności, co jest niezbędne z uwagi na charakter wykonywanych obowiązków pracowniczych. Używanie samochodów będzie więc ściśle związane z wykonywaniem przez tych pracowników obowiązków służbowych.

Biorąc pod uwagę przepisy prawa pracy, Wnioskodawca powierzy pracownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu. To z kolei zrodzi po stronie pracownika obowiązek dbania o mienie pracodawcy, zapewnienie mu odpowiedniej ochrony przed ewentualnymi szkodami - na podstawie art. 100 § 2 pkt 4 w zw. z art. 124 § 2 Kodeksu pracy. Niewywiązanie się z tego obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności pracownika za szkody powstałe w mieniu pracodawcy.

Z umowy z pracownikiem będzie wynikać, że pracownik ma obowiązek zapewnienia właściwej ochrony przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem samochodu służbowego, w szczególności poprzez parkowanie powierzonego samochodu służbowego w miejscach gwarantujących stały nadzór. Takim miejscem może być garaż, miejsce parkingowe na prywatnej posesji (np. w miejscu zamieszkania pracownika) czy też parking strzeżony.

Mając na względzie powyższe, parkowanie samochodu służbowego w takim miejscu będzie stanowiło realizację obowiązków służbowych wynikających ze stosunku pracy, tj. obowiązku zapewnienia odpowiedniej ochrony i dbałości o mienie powierzone pracownikowi przez pracodawcę.

W związku z powyższym korzystanie z samochodu służbowego w celu dojazdu z miejsc gwarantuj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »