Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.07.2013

Przychód pracownika: Ustalenie odpłatności za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Pytanie podatnika: Czy w przypadku użytkowania przez pracowników Wnioskodawcy, samochodów do celów prywatnych, przychód pracowników powinno się określać zgodnie z przytoczoną w opisie zdarzenia przyszłego metodologią tj. na podstawie kosztów ponoszonych przez spółkę w związku z umową leasingu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2012 r. (data wpływu: 24 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego przez pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymywanego przez pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

„A” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest międzynarodową firmą deweloperską i inwestycyjną, wyspecjalizowaną i skoncentrowaną na obrocie nieruchomościami o przeznaczeniu użytkowym (komercyjnym). W przedmiot działalności Spółki wpisana jest zarówno budowa, jak i wynajem budynków/powierzchni (magazynowych/logistycznych/ przemysłowych/biurowych) w ramach parków biznesowych/przemysłowych, a także ich nabywanie i zbywanie.

Budynki, którymi zarządza Spółka położone są w kilku miejscach w Polsce. Wnioskodawca ma centra logistyczne w: P. (dokładniej w miejscowości Y i Z), G., Ł., S., N., G., T., W., O., W. (w trakcie akwizycji) oraz biura w: W., P. i K.

W celu sprawnego zarządzania flotą, Spółka zawarła umowy leasingu (dalej: umowa leasingu) z zewnętrznym dostawcą, na podstawie której użytkuje samochody. Umowa leasingu zawiera m.in. następujące informacje: indywidualne dane dotyczące danego samochodu, okres przez jaki pojazd będzie eksploatowany przez spółkę, liczbę kilometrów fakturowanych miesięczne, stałą miesięczną opłatę leasingową, koszt kilometra powyżej wskazanego miesięcznego limitu. Poza miesięczną opłatą z tytułu leasingu samochodu, Spółka ponosi również koszty związane z ubezpieczeniem samochodów oraz opłaty serwisowe wynikające z umowy zarządzania flotą (dalej: „umowa zarządzania”) - określone odrębnie za każdy leasingowany przez spółkę pojazd.

Do korzystania z samochodów służbowych upoważnieni są wyłącznie pracownicy kadry menadżerskiej, których charakter pracy wymaga od nich częstego przemieszczania się pomiędzy siedzibą spółki, a innymi miejscami, w których bądź znajdują się pozostałe biura/centra logistyczne bądź są budynki/tereny, które Wnioskodawca zamierza kupić/zaadaptować dla potrzeb prowadzonej działalności.

W związku powyższym, samochody służbowe są generalnie wykorzystywane w celach służbowych oraz w interesie i na rzecz Wnioskodawcy.

Istotną kwestią w zakresie użytkowania samochodów służbowych jest fakt, że pracownicy spółki mogą zostać w każdej chwili wezwani do którejś z lokalizacji w związku z zaistniałą tam awarią, problemem technicznym i innymi problemami, które utrudniają, albo uniemożliwiają najemcom korzystanie z wynajmowanych od Spółki powierzchni magazynowych i biurowych.

Spółka zamierza uregulować kwestię związaną z używaniem samochodów służbowych. W tym celu Wnioskodawca zamierza przygotować specjalną dokumentację (obowiązującą wewnątrz Spółki), w której zostaną określone zasady korzystania z samochodów służbowych w celach realizacji powierzonych obowiązków służbowych (dalej: regulamin). Wspomniane powyżej zasady, każdorazowo będą określone w umowie przechowania zawieranej z pracownikiem (pracownikowi będzie przypisany jeden samochód).

Umowa będzie nakładała na pracowników m.in. obowiązek:

 • używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dbałości o jego estetykę i stan techniczny,
 • należytego zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą oraz zniszczeniem i uszkodzeniem,
 • przestrzegania polityki bezpieczeństwa,
 • wydania pojazdu spółce w stanie niepogorszonym po rozwiązaniu umowy.

Hipotetycznie, samochody służbowe mogą być wykorzystywane również do celów prywatnych pracowników. W związku z powyższym, Wnioskodawca zastanawia się nad sposobem uregulowania kwestii udostępnienia pracownikom, dla ich prywatnych potrzeb, samochodów służbowych), jak również nad sposobem wyceny tego świadczenia, tj. ustalenia dodatkowego przychodu po stronie pracowników z tytułu otrzymania przez nich nieodpłatnego świadczenia.

Spółka stoi na stanowisku, że przychód na poziomie pracownika powinien być ustalony w oparciu o koszty ponoszone przez spółkę w związku z umową leasingu (oplata leasingowa, ubezpieczenie samochodu, opłaty serwisowe).

Spółka planuje dokonanie wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia podlegającego doliczeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w następujący sposób:

 1. zgodnie z regulaminem, każdy pracownik będący użytkownikiem samochodu służbowego ma prawo do wykorzystania samochodu służbowego w celach prywatnych w ramach przyznanego mu limitu kilometrów wynoszącego 300 km. Jeżeli pracownik przejedzie faktycznie w celach prywatnych więcej kilometrów niż wskazany limit, powinien złożyć na koniec miesiąca oświadczenie o faktycznej ilości przejechanych do celów prywatnych kilometrów.
 2. przyznany ryczałt kilometrów rozliczany jest według określonej na podstawie umowy leasingu indywidualnej dla danego samochodu stawki za 1 km, stanowiącej równowartość ilorazu miesięcznej opłaty z tytułu leasingu przez ilość kilometrów fakturowanych miesięcznie (zgodnie z odpowiednią umową leasingu).
 3. wartość nieodpłatnego świadczenia ustała się jako iloczyn stawki za 1 km oraz ilości kilometrów przejechanych przez pracownika w danym miesięcy w celach prywatnych.
 4. w/w kwota jest powiększana o pozostałe koszty ponoszone przez pracodawcę w związku z leasingiem samochodu, a mianowicie miesięczny koszt ubezpieczenia, miesięczne opłaty serwisowe oraz opłaty za paliwo - przeliczone w proporcji na udział przejechanych w miesiącu kilometrów w celach prywatnych w stosunku do całkowitej ilości przejechanych w danym miesiącu kilometrów (zarówno w celach prywatnych, jak i służbowych).
 5. jeżeli w związku z użytkowaniem samochodu służbowego dla celów prywatnych pracownik przekroczy miesięczny limit kilometrów fakturowanych przez dostawcę usług leasingowych, nadwyżka kilometrów ponad ten limit zostanie rozliczona według specjalnej stawki określonej w umowie leasingu w odniesieniu do kilometrów powyżej limitu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku użytkowania przez pracowników Wnioskodawcy, samochodów do celów prywatnych, przychód pracowników powinno się określać zgodnie z przytoczoną w opisie zdarzenia przyszłego metodologią tj. na podstawie kosztów ponoszonych przez spółkę w związku z umową leasingu?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „updof”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei art. 12 ust. 1 updof stanowi, że za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100