Przepisy prawa własności przemysłowej a 50% koszty uzyskania przychodów

Jak wynika z art. 22 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT), warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 22 ust. 9a ustawy o PIT) jest to, aby przychód był z tytułu:

 1. zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 2. opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
 3. korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.

Przepisami, które będą miały zastosowanie w odniesieniu do sytuacji, o której mowa w pkt 1 i 2 jest ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, dalej: p.w.p.). Na gruncie tej ustawy rozróżniane są dwa rodzaje praw, tj.:

 • prawa niemajątkowe oraz
 • prawa majątkowe.

Prawem niemajątkowym jest wynikające z art. 8 ust. 1 pkt 3 p.w.p. prawo twórcy do wymieniania go w tym charakterze w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach. Jest ono niezbywalne.

Prawem majątkowym jest natomiast – najogólniej rzecz ujmując – prawo do czerpania korzyści majątkowych z tytułu posiadania np. patentu na wynalazek. Prawa majątkowe przysługują co do zasady twórcy, który może je przenieść na inny podmiot. Prawa te są bowiem zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Zgodnie jednak z art. 11 ust. 3 p.w.p., w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. Z faktem, że prawa te są zbywalne, wiąże się potencjalna możliwość uzyskiwania z tego tytułu przychodów. Rozpatrując kwestie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, należy mieć jednak na uwadze to, że przysługują one w odniesieniu jedynie do tych przychodów, które zostały enumeratywnie wymienione we wskazanym na wstępie art. 22 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o PIT.

Prawa majątkowe oraz sposób ich przenoszenia

Wśród zbywalnych praw majątkowych, o których jest mowa w prawie własności przemysłowej, wyróżnić można:

 1. Prawo do uzyskania:
  • patentu na wynalazek,
  • prawa ochronnego na wzór użytkowy, znak towarowy,
  • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (ew. wzoru zdobniczego), topografii układu scalonego,
 2. Uprawnienie z:
  • patentu na wynalazek,
  • prawa ochronnego na wzór użytkowy, znak towarowy,
  • prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (ew. wzoru zdobniczego), topograf...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »