Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową: Kontynuacja amortyzacji

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do spółki komandytowej, będzie miał prawo zaliczać w całości - z uwzględnieniem jego udziału w zysku w spółce komandytowej, o którym mowa w art. 8 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane od wartości początkowej składników majątku spółki komandytowej (w tym przedmiotu aportu), ujawnionych w księgach spółki komandytowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2016 r. (data wpływu 10 czerwca 2016 r. - identyfikator poświadczenia ePUAP UPP7443024), uzupełnionym pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. (data wpływu 17 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.
Pismem z dnia 13 czerwca 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek (data wpływu do tutejszego Organu 17 czerwca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”), podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Planowane jest przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem (dalej: „Spółka przekształcana” lub „Sp. z o.o.”) w spółkę komandytową (dalej jako: „Spółka komandytowa”). Wnioskodawca planuje przystąpić jako komandytariusz do Spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Sp. z o.o. Spółka przekształcana otrzymała od swojego wspólnika w wyniku wniesienia przez niego aportu wkład niepieniężny w postaci nieruchomości zabudowanej (dalej jako: „Przedmiot aportu”). Wartość Przedmiotu aportu przekracza nominalną wartość objętych udziałów w Spółce przekształcanej. W związku z tym, nadwyżka wartości Przedmiotu aportu zasiliła kapitał zapasowy Spółki przekształcanej (tzw. agio). Przedmiot aportu nie stanowił przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka komandytowa będzie kontynuowała działalność Spółki przekształcanej, wykorzystując w tym celu nabyty Przedmiot aportu. Ponieważ Spółka komandytowa powstanie w trybie przekształcenia, w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmie te same wartości początkowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jakie były w ewidencji Sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, po przystąpieniu do Spółki komandytowej, będzie miał prawo zaliczać w całości - z uwzględnieniem Jego udziału w zysku w Spółce komandytowej, o którym mowa w art. 8 ustawy o podatki dochodowym od osób fizycznych - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki komandytowej (w tym Przedmiotu aportu), ujawnionych w księgach Spółki komandytowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, po przystąpieniu do Spółki komandytowej będzie miał prawo zaliczać w całości - z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce komandytowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „Ustawa PIT”) - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki komandytowej (w tym Przedmiotu aportu), ujawnionych w księgach Spółki komandytowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, po przystąpieniu przez Niego do Spółki komandytowej, będzie miał prawo w całości zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki komandytowej (w tym Przedmiotu aportu), ujawnionych w księgach Spółki komandytowej. Wnioskodawca powinien jedynie uwzględnić swój udział w zysku Spółki komandytowej. Nie ma natomiast znaczenia fakt, że Przedmiot aportu został wcześniej nabyty jako aport.

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a uzyskiwane przez nią przychody i ponoszone koszty są rozliczane przez wspólników proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zyskach. Jednocześnie, zgodnie z art. 16g ust. 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”), (odpowiednio art. 22g ust. 12 Ustawy PIT), w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi. Z kolei, zgodnie art. 16h ust. 3 Ustawy CIT (odpowiednio art. 22h ust. 3 Ustawy PIT), podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 16g ust. 9 Ustawy CIT, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 16i ust. 2-7 Ustawy CIT. Z powyższych przepisów wynika, że w przypadku przekształcenia Spółki przekształcanej w Spółkę komandytową ustawodawca nakazał Spółce komandytowej stosować metodę kontynuacji w zakresie: 1) wartości początkowej; 2) metody amortyzacji; 3) wysokości odpisów dokonanych przez podmiot przekształcany. Oznacza to, że Spółka komandytowa musi dokonywać amortyzacji od tej samej wartości, co Spółka przekształcona, taką samą metodą, co Spółka przekształcona i wysokość dokonywanych odpisów musi być taka sama, jaka była w Spółce przekształconej. W przypadku otrzymania przez Spółkę przekształcaną, która jest w rozumieniu Ustawy CIT spółką kapitałową, aportu i przekazania części wartości przedmiotu wkładu na kapitał zapasowy, Spółka przekształcana nie ma prawa rozpoznawać jako koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środk...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »