Przekształcenie spółki w spółkę jawną. Co z CIT?

Spółka jawna powstała w wyniku przekształcenia innej spółki prawa handlowego, przy dochowaniu stosownych terminów, zachowa status podmiotu podatkowo transparentnego. Ponadto, spółka jawna, która uzyska status podatnika CIT zachowuje ten status aż do czasu jej likwidacji lub wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Zmiany w składzie osobowym spółki jawnej, która już uzyska status podatnika podatku CIT nie mają zatem wpływu na ten status - wyjaśniło Ministerstwo FInansów w odpowiedzi na interpelację poselską.

Interpelacja nr 18645 do ministra finansów w sprawie statusu spółek jawnych w kontekście podatników podatku dochodowego

Szanowny Panie Ministrze!

Podnoszone są kolejne wątpliwości związane z opodatkowaniem podatkiem dochodowym niektórych spółek jawnych.

Mając na względzie powyższe, pragnę skierować do Pana Ministra następujące pytania:

  1. W jaki sposób może złożyć informację unormowaną w art. 1 ust. 3 pkt 1a lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółka jawna powstała wskutek przekształcenia innej spółki? Czy zawiadomienie takie winna złożyć niebędąca spółką jawną spółka przekształcana jeszcze przed przekształceniem?
  2. Czy w przypadku spółki jawnej, która została włączona do grona podatników podatku dochodowego, w razie zmiany składu osobowego wspólników na obejmujący wyłącznie osoby fizyczne spółka taka traci status podatnika?
  3. W razie udzielenia twierdzącej odpowiedzi na zadane pytanie pojawia się wątpliwość, czy utrata statusu podatnika następuje już w momencie zmiany składu osobowego, czy też dopiero z końcem roku obrotowego, w którym komentowana zmiana nastąpiła?

Poseł Grzegorz Gaża

Pszczyna, dnia 21 stycznia 2021 r.

Odpowiedź na interpelację nr 18645 w sprawie statusu spółek jawnych w kontekście podatników podatku dochodowego

Szanowna Pani Marszałek

Odpowiadając na interpelację nr 18645 Pana posła Grzegorza Gaży w sprawie podatkowego statusu spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego ze znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprzejmie wyjaśniam:

1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123).

Celem regulacji zawartych w tej ustawie jest między innymi uszczelnienie systemu podatkowego i eliminowanie nieuczciwej konkurencji podatkowej poprzez wyrównywanie zasad opodatkowania podatkiem dochodowym podatników będących w analogicznej sytuacji gospodarczej.

Stosownie do treści art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. poz. 1406 ze zm. - dalej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »