Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.12.2013

Przekształcenie S.K.A. w spółkę z o.o. a skutki podatkowe

Pytanie podatnika: Czy przekształcenie SKA, której wspólnikiem (akcjonariuszem) będzie Wnioskodawca, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2013 r. (data wpływu 23 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2013 r. (data wpływu 22 listopada 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę jawną.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), pismem z dnia 8 listopada 2013 r., nr IPTPB3/423-331/13-2/MF, (doręczonym w dniu 13 listopada 2013 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia.
W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 22 listopada 2013 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 19 listopada 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową mającą siedzibę oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
Wnioskodawca rozważa przystąpienie do spółki komandytowo-akcyjnej („SKA”) jako akcjonariusz. W dalszej kolejności rozważana jest możliwość przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę jawną. W wyniku ww. przekształcenia Wnioskodawca stanie się udziałowcem (wspólnikiem) spółki przekształconej.
W uzupełnieniu wskazano, że SKA może posiadać zarówno kapitał zakładowy, jak i zapasowy, przy czym:

 • kapitał zakładowy może pochodzić z wkładów pieniężnych lub niepieniężnych,
 • kapitał zapasowy może zostać utworzony z kwot przekazanych z zysku spółki (w drodze uchwały w przedmiocie podziału zysku, która jest co do zasady podejmowana w spółkach komandytowo-akcyjnych po zakończeniu każdego roku obrotowego) lub z innych źródeł, w szczególności z nadwyżki wniesionych wkładów ponad nominalną wartość wydanych udziałów (tzw. agio) oraz z dopłat wspólników.

Oprócz kapitału zakładowego i zapasowego, na moment przekształcenia SKA może posiadać także kapitał rezerwowy, który może zostać utworzony z kwot przekazanych z zysku spółki oraz z innych źródeł.
W przypadku przekształcenia SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wartość kapitału zakładowego i zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (powstałej z przekształcenia) będzie odpowiadała wartości odpowiednio kapitału zakładowego i zapasowego SKA (przekształcanej). Obecne kapitały SKA zostaną więc w pełni odzwierciedlone w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku przekształcenia SKA w spółkę jawną, w której nie występuje podział na kapitał zakładowy oraz zapasowy, wszystkie kapitały SKA (przekształcanej), w tym w szczególności kapitał zakładowy i zapasowy, będą tworzyć łącznie majątek spółki jawnej (powstałej z przekształcenia).
Zarówno w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki jawnej, wkłady do spółki zostaną natomiast ustalone w wysokości wkładów wniesionych przez wspólników do SKA (przekształcanej).

Na chwilę obecną Wnioskodawca nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy na moment przekształcenia w SKA będzie występował zysk osiągnięty od początku roku obrotowego oraz z lat poprzednich.

Wnioskodawca nie może więc wykluczyć, że w momencie przekształcenia w SKA będzie występował:

 • zysk wypracowany przez SKA w całości w latach poprzednich (tj. przed rokiem obrotowym, w którym będzie miało miejsce przekształcenie), lub
 • zysk wypracowany przez SKA w części w latach poprzednich, a w części w roku obrotowym, w którym będzie miało miejsce przekształcenie, lub
 • zysk wypracowany przez SKA w całości od początku roku obrotowego, w którym będzie miało miejsce przekształcenie.

W ramach procedury przekształcenia nie przewiduje się dokonywania wypłat na rzecz wspólników (w tym na rzecz Wnioskodawcy) za wyjątkiem tych, do których zobowiązują spółkę przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej „KSH”), tj. ewentualnych wypłat na rzecz wspólników, którzy nie złożyli oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej (art. 565 KSH).

Wnioskodawca zamierza jednak złożyć oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej, w związku z czym wypłata w związku z niezłożeniem takiego oświadczenia nie zostanie mu przekazana.
W ramach procedury przekształcenia nie przewiduje się zwiększenia majątku (kapitałów), jakim dysponować będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością względem tych, którymi przed przekształceniem będzie dysponować SKA. W szczególności nie jest zakładane wnoszenie przez wspólników dodatkowych wkładó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100