Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.08.2012

Przekształcenie mieszkania w odrębną własność a indywidualna stawka amortyzacji

Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2007 r. kupił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Od 2008 r. przedmiotowy lokal wynajmuje a uzyskane przychody rozlicza w formie ryczałtu. W 2011 r. Wnioskodawca przekształcił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność. Od 2012 r. uzyskane dochody z najmu wnioskodawca zamierza rozliczać na zasadach ogólnych według skali podatkowej i rozpocząć amortyzację lokalu. Czy Wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 7,2 % do obliczenia odpisu amortyzacyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. Biura w dniu 05 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad amortyzacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 stycznia 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad amortyzacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 29 czerwca 2007 r. aktem notarialnym wnioskodawca kupił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za cenę 98.000 zł. Taksa notarialna od tej umowy wyniosła 732 zł a podatek od czynności cywilnoprawnych 1.960 zł.

Od listopada 2008 r. wnioskodawca mieszkanie wynajmuje jako osoba prywatna (nie prowadzi działalności gospodarczej) i od przychodu płaci ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

W dniu 14 lipca 2011 r. aktem notarialnym spółdzielcze własnościowe prawo do ww. lokalu mieszkalnego wnioskodawca przekształcił w prawo odrębnej własności i dla lokalu została założona księga wieczysta. Taksa notarialna od tego aktu wyniosła 425,58 zł.

Przedmiotowy lokal mieszkalny został oddany do zasiedlenia w latach 70-tych ubiegłego wieku.

Od 2012 r. wnioskodawca zamierza dochody z najmu tego lokalu opodatkować na zasadach ogólnych stosując odpisy amortyzacyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy przy opodatkowaniu dochodu z najmu wskazanego mieszkania jako koszt uzyskania przychodu - po wcześniejszym przejściu na zasady ogólne rozliczenia PIT i wprowadzeniu mieszkania do wykazu środków trwałych - wnioskodawca może zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną w wysokości 7,2 % do obliczenia odpisu amortyzacyjnego?
2. Czy wnioskodawca prawidłowo ustalił wartość początkową środka trwałego tzn. mieszkania na kwotę 101.117,58 zł, na którą składają się 98.000 zł tj. cena zakupu mieszkania + 732 zł tj. taksa notarialna od umowy sprzedaży, którą nabył mieszkanie w formie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu + 1.960 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy + 425,58 zł tj. taksa notarialna od umowy ustanowienia odrębnej własności tego lokalu?
3. Czy roczny odpis amortyzacyjny wynoszący 7.280 zł (101.117,58 zł x 0,072 = 7.280 zł) wnioskodawca może odliczyć od przychodu tylko po zakończeniu roku podatkowego czy też może podzielić go na 12 rat miesięcznych i odliczać każdą ratę (602 zł) co miesiąc od miesięcznego przychodu?

Ad. 1

Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do treści art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22l, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 nie może być krótszy niż 10 lat,

Lokal wnioskodawcy jest użytkowany od lat 70-tych XX wieku i wprowadził go po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych zatem, zdaniem wnioskodawcy, może ustalić stawkę indywidualną. Będzie ona wynosić 7,2 %, zatem lokal zamortyzuje się po ok. 14-15 latach więc okres amortyzacji nie będzie krótszy niż 10 lat.

Ad. 2

Zdaniem wnioskodawcy, w myśl art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych.

Zatem wskazane przez wnioskodawcę w pytaniu nr 2 koszty (cena zakupu mieszkania, podatek PCC i opłaty notarialne) składają się na wartość początkową przedmiotowego środka trwałego tj. mieszkania.

Ad. 3

Zdaniem wnioskodawcy, stosownie do art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 22k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu).

Zatem w ocenie wnioskodawcy, może dokonywać co miesiąc odpisów rat amortyzacyjnych a nie tylko po zakończeniu roku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) źródłem przychodu jest m.in. najem (z wyjątkiem najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą).

W odniesieniu do przychodów z najmu ma zastosowanie ogólna definicja kosztu podatkowego, zawarta w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »