Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a spis z natury

Pytanie podatnika: Czy w związku z przekształceniem Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożyć na dzień przekształcenia spis z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych) i czy będzie miał obowiązek naliczyć oraz odprowadzić podatek od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem i od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia oraz w rozliczeniu za jaki okres korekta ta zostałaby uwzględniona?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2016 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Katowicach BKIP w Bielsku-Białej 21 listopada 2016 r., do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 1 grudnia 2016 r.) uzupełnionym pismami z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) oraz 4 lutego 2017 roku (data wpływu 9 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony do Izby Skarbowej w Katowicach BKIP w Bielsku-Białej (wpływ do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 1 grudnia 2016 r.) wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • korzystania z kas rejestrujących Wnioskodawcy przez Spółkę przekształconą;
  • braku obowiązku złożenia spisu z natury przez Wnioskodawcę;
  • ustalenia czy Wnioskodawca czy Spółka przekształcona będzie miała prawo (obowiązek) rozliczenia wystawianych faktur korygujących zmniejszających i zwiększających obrót oraz ustalenie momentu powstania tego obowiązku;
  • ustalenia czy Wnioskodawca czy Spółka przekształcona będzie miała prawo (obowiązek) zwiększenia lub zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę lub spółkę przekształconą faktury korygującej w odniesieniu do sprzedaży dokonanej przez Wnioskodawcę oraz ustalenie w okresu rozliczeniowego dla tych czynności;

oraz w podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) oraz 4 lutego 2017 roku (data wpływu 9 lutego 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.)

.... prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo „...” ...(zwany dalej: „Wnioskodawca”), zamierza przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: „Spółką” bądź „Spółką przekształconą”) w trybie określonym art. 5841 i następne ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwana dalej: „k.s.h.”) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową). Następnie, po zarejestrowaniu spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wnioskodawca zamierza zbyć część udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W dalszej kolejności Wnioskodawca nie wyklucza zmiany formy prawnej Spółki i jej przekształcenia w spółkę komandytową w trybie określonym w art. 575 k.s.h.

.... (dalej: Wnioskodawca) prowadzi działalność gospodarczą polegającą głównie na: produkcji wyrobów z drutu, łańcuchów, sprężyn (PKD 25.93.Z), a także produkcji metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z). Nowopowstała Spółka będzie kontynuowała działalność jaką prowadzi Wnioskodawca. Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. U Wnioskodawcy powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Nowopowstała Spółka będzie świadczyła usługi także na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Przedmiotem dostaw nie są i nie będą towary/usługi określone w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r, poz. 1544). Wnioskodawca nie świadczy ani nowopowstała Spółka nie będzie świadczyć usług wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r, poz. 1544).

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Nabyte towary i usługi udokumentowane fakturami otrzymanymi po dokonaniu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy w Spółkę kapitałową będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca jako osoba fizyczna, w ramach prowadzanej działalności gospodarczej, świadczył tylko czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Nowopowstała Spóła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczyć tylko czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca rozlicza się z tytułu podatku od towarów i usług miesięcznie. Nowopowstała Spółka będzie rozliczać się z tytułu podatku od towarów i usług miesięcznie. Wnioskodawca wskazał, że nie można wykluczyć, że nowo powstała Spółka będzie otrzymywać potwierdzenia otrzymania przez kontrahentów faktur korygujących powodujących zmniejszenie podstawy opodatkowania wystawionych przed dniem przekształcenia przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: (oznaczone we wniosku jako nr 5).

Czy w związku z przekształceniem Wnioskodawca będzie miał obowiązek złożyć na dzień przekształcenia spis z natury (w zakresie towarów, wyposażenia, środków trwałych) i czy będzie miał obowiązek naliczyć oraz odprowadzić podatek od towarów, środków trwałych, wyposażenia nabytych przed przekształceniem i od których przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a które będzie miał w posiadaniu na dzień dokonania przekształcenia oraz w rozliczeniu za jaki okres korekta ta zostałaby uwzględniona?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 5

Zdaniem Wnioskodawcy, przedsiębio...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »