Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.10.2015

Przekształcenia spółek handlowych. Będą zmiany w podatkach dochodowych?

Interpelacja nr 34538 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych przekształceń spółek prawa handlowego w zakresie podatków dochodowych

Szanowny Panie Ministrze,

Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) reguluje kompleksowo trzy formy restrukturyzacji spółki, tj. łączenie się spółek, podział i przekształcenie spółki. Z samej istoty ustawy, jaką jest k.s.h. wynika, że jest to regulacja na płaszczyźnie prawa prywatnego, jednak ma ona charakter interdyscyplinarny i obejmuje swoim oddziaływaniem też inne gałęzie prawa, m.in. prawo podatkowe oraz inne dyscypliny naukowe, np. ekonomię. Uczestnicy obrotu gospodarczego w naturalny sposób dążą do maksymalizacji zysku, jaki może im przynieść działalność w określonych formach prawnych, a tym samym do minimalizacji strat oraz kosztów, w tym podatkowych. Z orzecznictwa oraz doktryny jasno wynika, iż podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku w maksymalnej wysokości, jaka tylko jest możliwa. Przekształcenie spółki w inną spółkę polega na modyfikacji formy ustrojowej, czyli typu spółki bez zmiany przedmiotu jej działalności, sposobu jej prowadzenia, a także bez zmiany większości wspólników. Zatem zarówno przed, jak i po przekształceniu mamy do czynienia z tym samym podmiotem, który jedynie zmienia swoją formę prawną. Uczestnicy obrotu podejmują decyzję o dokonaniu przekształcenia z powodów natury ekonomicznej oraz prawnej, biorąc pod uwagę rozmiar, charakter działalności oraz otoczenie prawne, w jakim prowadzą działalność. Nie ulega wątpliwości, że w wyniku przekształceń spółek powstają określone skutki podatkowe w zakresie podatków dochodowych, m.in. w zakresie zysków niepodzielonych.

W związku z przedstawionym wyżej stanem faktycznym zwracam się do Pana Ministra o odniesienie się do następujących kwestii:

  1. Uprzejmie proszę o przedstawienie w odpowiedzi na niniejszą interpelację szczegółowej informacji w zakresie skutków podatkowych przekształceń spółek prawa handlowego (zatem bez spółki cywilnej) w zakresie jedynie podatków dochodowych wraz z wszelkimi wątpliwościami, jakie wynikają w tym zakresie między podatnikami, a urzędami skarbowymi wraz ze wskazaniem linii orzeczniczych sądów.
  2. Czy Ministerstwo rozważa wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatków dochodowych w zakresie skutków podatkowych przekształceń spółek prawa handlowego? Jeśli tak, to jakie będą to zmiany i kiedy planowane jest ich wprowadzenie?

z góry serdecznie dziękuję za udzielenie odpowiedzi na niniejszą interpelację.

z wyrazami szacunku

Małgorzata Niemczyk

Poseł na Sejm RP

Łódź, 8 września 2015 roku

Odpowiedź na interpelację nr 34538 w sprawie skutków podatkowych przekształceń spółek prawa handlowego w zakresie podatków dochodowych

Odpowiadając na interpelację Pani poseł na Sejm RP Małgorzaty Niemczyk z dnia 8 września br., nr 34538 „w sprawie skutków podatkowych przekształceń spółek prawa handlowego w zakresie podatków dochodowych”, uprzejmie przedstawiam wyjaśnienia w podjętych przez Panią poseł kwestiach.

Tytułem wstępu pragnę zauważyć, iż proces przekształceń spółek prawa handlowego należy rozpatrywać przy uwzględnieniu zasad wynikających z przepisów: ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm., dalej: Ksh), którym ustawodawca poświęcił Tytuł IV Dział III (art. 551- 58413), regulując w odrębnych rozdziałach przekształcenie: spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 571-574), spółki kapitałowej w spółkę osobową (art. 575-576), spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 577-580) oraz spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 581-584).

W świetle zasad ogólnych, zgodnie z art. 551 § 1 Ksh, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 Ksh). W następstwie, zgodnie z art. 553 Ksh, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Powyższe uregulowania Ksh należy odczytywać w korelacji z zasadami wynikającymi z następstwa prawnego unormowanymi przepisami art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).

Następstwo prawne (sukcesja praw i obowiązków) w prawie podatkowym to wstąpienie we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika (poprzednika prawnego), w tym również nabyte na mocy decyzji wydawanych na podstawie regulacji podatkowych. Instytucja ta związana jest ze zdarzeniami prawnymi określanymi jako:
łączenie (zawiązanie), przejęcie, przekształcenie, podział, a także komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Przepisy normujące następstwo prawne należy traktować jako wprowadzające do prawa podatkowego zasadę sukcesji generalnej (uniwersalnej), doznającą ograniczeń jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 93e Ordy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »