Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.12.2015

Przekazanie samochodu na cele osobiste po wykupie z leasingu a VAT

Pytanie podatnika: Czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste czynność podlega opodatkowaniu VAT i czy należy skorygować podatek naliczony odliczony wcześniej od opłat/czynszów leasingowych (w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy to pojazd ten służył prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 9 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania samochodu na cele osobiste oraz braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego z faktur VAT dokumentujących opłaty/czynsze leasingowe - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania samochodu na cele osobiste, braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego z faktur VAT dokumentujących opłaty/czynsze leasingowe oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy pod nazwą „...”.

Przedmiotem działalności jest świadczenie usług parku rozrywki. Działalność gospodarcza opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych według 19% stawki liniowej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT.

Dla celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawca zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiot leasingu stanowi środek trwały leasingodawcy i jest przez niego amortyzowany. W okresie trwania umowy leasingowej opłaty (raty) leasingowe ustalone w tej umowie, ponoszone przez Wnioskodawcę w okresie umowy z tytułu używania samochodu osobowego, będą stanowić Jego koszt uzyskania przychodów, wraz z podatkiem VAT, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega on odliczeniu.

Zgodnie z warunkami umowy, leasingobiorcy po zakończeniu umowy przysługuje prawo wykupu przedmiotu leasingu.

Zbliża się termin wykupu i Wnioskodawca zamierza wykupić od firmy leasingowej samochód na cele prywatne. Pod pojęciem wykupu rozumie się prawo do nabycia samochodu po zakończeniu umowy leasingu. Możliwość nabycia wynika z umowy, ale jest odrębną czynnością.

Wnioskodawca zamierza wykupić przedmiot leasingu (samochód) po zakończeniu umowy leasingu, ale nie wykorzystywać go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, natomiast w momencie wykupu przeznaczyć go na cele osobiste, prywatne, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W okresie późniejszym, jednak nie wcześniej niż przed upływem co najmniej sześciu miesięcy licząc od zakończenia miesiąca, w którym nastąpi moment wykupu, Wnioskodawca rozważać będzie również sprzedaż tego samochodu.

W związku z powyższym powstała wątpliwość jakie są konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku wykupu „prywatnego” samochodu z leasingu operacyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po wykupie i przekazaniu samochodu na cele osobiste czynność podlega opodatkowaniu VAT i czy należy skorygować podatek naliczony odliczony wcześniej od opłat/czynszów leasingowych (w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy to pojazd ten służył prowadzonej działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odnosząc się do skutków podatkowych w podatku od towarów i usług to przepisy nie zabraniają wykupu „prywatnie” przedmiotu leasingu, jeśli umowa leasingu została zawarta przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą „na firmę”. Również przepisy prawa podatkowego nie przewidują żadnych szczególnych konsekwencji podatkowych takiego wykupu. Oczywiście Wnioskodawca nie rozliczy VAT naliczonego przy nabyciu samochodu, nie będzie też miał prawa do amortyzowania takiego pojazdu, a co za tym idzie - i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do podatkowych kosztów uzyskania przychodu.

„Prywatne” nabycie samochodu nie wiąże się z koniecznością wyłączenia z kosztów wydatków, jakie wcześniej (w czasie trwania umowy) Wnioskodawca ponosił korzystając z samochodu w ramach prowadzonej działalności.

„Prywatne” nabycie samochodu, wykup taki nie skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT (podatek odliczany od rat leasingowych) i koniecznością korygowania odliczonego podatku.

Jeżeli Wnioskodawca jako osoba fizyczna wykupi z leasingu samochód osobowy „prywatnie” to w przypadku takim wykupiony samochód nie wchodzi z punktu widzenia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Ponadto nie ma potrzeby ujmowania wykupionego samochodu w ewidencji VAT (w rejestrze zakupów) oraz nie zaliczania go do składników majątku firmy.

W takim przypadku nie będzie również potrzeby przeznaczania po wykupie samochodu na cele osobiste, gdyż wykup prywatny nastąpi - z punktu widzenia przepisów VAT do majątku prywatnego Wnioskodawcy - osoby fizycznej.

Jednocześnie w przypadku takim sprzedaż samochodu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż zostanie dokonana przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną działającą „prywatnie” a nie w charakterze podatnika, co jest jednym z warunków opodatko...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »