Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:




Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Fakturowanie VAT

07.09.2017

Przekazanie odpadów do utylizacji a ewidencje VAT i faktury

Pytanie: Czy przekazanie odpadów do utylizacji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT a tym samym Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić w prowadzonej dla celów podatku VAT ewidencji podatek należny od przekazanych do utylizacji odpadów, których wytwórcą w rozumieniu Ustawy o odpadach będzie Zleceniobiorca, a przekazanie odpadów udokumentować fakturą VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 27 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przekazania odpadów do utylizacji a tym samym uwzględniania tej czynności w prowadzonej dla celów podatku VAT ewidencji oraz wystawienia faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT czynności przekazania odpadów do utylizacji a tym samym uwzględniania tej czynności w prowadzonej dla celów podatku VAT ewidencji oraz wystawienia faktury.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A.S.A. (dalej: „Wnioskodawca”) jest czynnym podatnikiem, zarejestrowanym dla celów VAT w Polsce i posiada numer VAT. Przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest produkcja nawozów i chemikaliów oraz wynajem nieruchomości.

Wnioskodawca w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z usług remontowo budowlanych świadczonych przez nie powiązane z Wnioskodawcą firmy zewnętrzne dalej zwane Zleceniobiorcą.

Usługi remontowo-budowlane realizowane będą na podstawie zaakceptowanego przez strony w formie pisemnej dokumentu, zawierającego essentialia negotii zawartej umowy na realizację usługi remontowo-budowlanej (dalej zwanego: „Zlecenie na usługę”), którego integralną częścią będzie każdorazowo Załącznik nr 1: „Ogólne Warunki Zamówienia Usługi”.

Spółka planuje wskazać w Ogólnych Warunkach Zamówienia Usługi, w zakresie istotnym dla opisu zdarzenia przyszłego, że:

„W przypadku usług wykonywanych na terenie Wnioskodawcy Zleceniobiorca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) i na nim spoczywa obowiązek gospodarowania odpadami oraz przekazanie Zleceniodawcy karty przekazania odpadów lub inny dokument określający w szczególności ilość i rodzaj uzyskanego odpadu pobranego do utylizacji. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli powyższych działań. Wymieniony dokument należy przekazać najpóźniej w dniu zakończenia prac a jej brak będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi”.

W przypadku akceptacji „Zlecenia na usługę”, Zleceniobiorca, jako wytwórca odpadów będzie zobowiązany do ich usunięcia z terenu Wnioskodawcy i ich utylizacji. Zdarzyć się może, że Wnioskodawca nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, lecz również mogą mieć miejsce przypadki, gdy Zleceniobiorca podwyższy cenę za usługę budowlano-montażową w związku z ciążącym na nim obowiązkiem zagospodarowania i utylizacji odpadów.

Niewykluczone, że Wnioskodawca w miejsce ww. „zlecenia na usługę” lub łącznie z „zleceniem na usługę” podpisze odrębną umowę na realizację wybranych usług remontowo-budowlanych. W ramach takiej umowy to Wnioskodawca zostanie wskazany jako wytwórca odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.; dalej: Ustawa o odpadach) i na nim spoczywał będzie obowiązek gospodarowania odpadami. Jednakże taka sytuacja nie jest przedmiotem niniejszego wniosku. Wnioskodawca wskazuje jednak na taką możliwość z uwagi na przedstawienie całościowego opisu zdarzenia przyszłego związanego z opisanymi w niniejszym wniosku sytuacjami.

Poprzez odpady w niniejszym opisie zdarzenia przyszłego należy rozumieć w szczególności wszelkie powstałe w wyniku realizowanej usługi remontowo-budowlanej: resztki użytych materiałów budowlanych, gruz, fragmenty wymienianych instalacji, urządzeń, zużyte media (np. przepracowany olej), złom, makulatura, itp.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie odpadów do utylizacji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT a tym samym Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnić w prowadzonej dla celów podatku VAT ewidencji podatek należny od przekazanych do utylizacji odpadów, których wytwórcą w rozumieniu Ustawy o odpadach będzie Zleceniobiorca, a przekazanie odpadów udokumentować fakturą VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie odpadów do utylizacji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług a Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia w prowadzonej dla celów VAT ewidencji podatku należnego od przekazanych do utylizacji odpadów, których wytwórcą w rozumieniu Ustawy o odpadach będzie Zleceniobiorca, w konsekwencji przekazanie odpadów do utylizacji nie będzie dokumentowane fakturą VAT. Wystarczającym dla udokumentowania przekazania odpadów do utylizacji będzie dokument podpisany przez Zleceniobiorcę określający w szczególności ilość i rodzaj uzyskanego odpadu pobranego do utylizacji w wyniku realizacji usługi remontowo-budowlanej.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy przekazanie odpadów do utylizacji firmie remontowo-budowlanej, która udokumentuje pobranie odpadów do utylizacji nie będzie stanowiło czynności podlegającej przepisom Ustawy VAT.

Takie przekazanie odpadów przez Wnioskodawcę, nie będzie bowiem stanowiło ani dostawy towarów, ani świadczenia usługi.

Aby można było mówić w analizowanym zdarzeniu przyszłym o dostawie towarów w rozumieniu art. 7 Ustawy VAT musi dojść do odpłatnego przekazania prawa do rozporządzania towarem jak właściciel (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 7 ust. 2 Ustawy VAT). Jednakże w analizowanym zdarzeniu przyszłym należy również uwzględnić przepisy Ustawy o odpadach. W świetle tych przepisów nie dojdzie do przekazania prawa do dysponowania towarem jak właściciel gdyż wraz z przejściem odpowiedzialności za odpady na Zleceniobiorcę, nie dochodzi równocześnie do przejścia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, bowiem ich odbiorca (tutaj Zleceniobiorca działający jako uprawniony podmiot do utylizacji) nie ma swobody w dysponowaniu tymi odpadami, lecz zgodnie z uregulowaniami Ustawy o odpadach jest obowiązany do ich utylizacji.

Na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy o odpadach, posiadacz odpadów (w tym zdarzeniu przyszłym Zleceniobiorca) jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarki odpadami, w tym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów w taki sposób, aby procesy te oraz powstające w ich wyniku, odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska i planami gospodarki odpadami.

Tym samym, wraz z wydaniem towarów (odpady bowiem również mogą spełniać definicje towaru w świetle Ustawy VAT) nie dochodzi do przejścia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, ponieważ Zleceniobiorca jest ograniczony w swoich możliwościach dysponowania odpadami wyłącznie do celów wskazanych w Ustawie o odpadach.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w takim zdarzeniu przyszłym nie będzie możliwe wskazanie beneficjenta dostawy, ze względu na brak możliwości swobodnego dysponowania odpadami przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca może wyłącznie realizować czynności wynikające z Ustawy o odpadach w związku z otrzymanymi odp...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »